TIN NỔI BẬT

Ban Đại diện Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Châu Thành sơ kết hoạt động quý I năm 2023

Ngày 20/4/2023, Ban Đại diện Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Châu Thành tổ chức cuộc họp sơ kết hoạt động quý I và triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2023. Tham dự có ông Dương Huy Phong - Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Trà Vinh, các thành viên Ban Đại diện Ngân hàng Chính sách xã hội huyện. Ông Đỗ Minh Tiến - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành, Trưởng Ban Đại diện Ngân hàng Chính sách xã hội huyện chủ trì cuộc họp.

Huyện Châu Thành triển khai Kế hoạch diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ xã Thanh Mỹ, Lương Hòa A, Phước Hảo và diễn tập phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn xã Hòa Thuận năm 2023

Ngày 25/5/2023, Ban Chỉ đạo diễn tập huyện Châu Thành tổ chức hội nghị triển khai Kế hoạch tuyển tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ xã Thanh Mỹ,...

Kế hoạch thực hiện công tác dân vận chính quyền năm 2023 trên địa bàn huyện Châu Thành

Để tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác dân vận chính quyền gắn việc thực hiện công tác dân vận chính quyền với thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở (Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2023) và công tác cải cách hành chính nhằm góp phần nâng cao vai trò trách nhiệm tổ chức, hoạt động của bộ máy chính quyền cấp huyện, cấp xã; tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của người dân, khuyến khích các tầng lớp Nhân dân tham gia xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh, công khai, minh bạch, phục vụ Nhân dân; thực hiện tốt Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị; tăng cường đổi mới nội dung, phương thức thực hiện công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền cấp huyện, cấp xã; nâng cao nhận thức, trách nhiệm và hành động của cán bộ, công chức, viên chức về công tác dân vận chính quyền; góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, xây dựng nền hành chính nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại; triển khai thực hiện công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền cấp huyện, cấp xã đồng bộ, hiệu quả; trọng tâm là phục vụ việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng và phòng chống dịch bệnh, thiên tại trên địa bàn huyện, ngày 11 tháng 5 năm 2023, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành có Kế hoạch số 47/KH-UBND, qua đó ban hành Kế hoạch thực hiện công tác dân vận chính quyền năm 2023 trên địa bàn huyện Châu Thành với những nội dung cụ thể như sau:

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập
  • Đang online: 42
  • Hôm nay: 540
  • Trong tuần: 15,425
  • Tất cả: 1,569,382
Đăng nhập