Châu Thành chỉ đạo thực hiện Công văn số 2941 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 78 của Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19

Thực hiện Công văn số 2941/UBND-KGVX ngày 23 tháng 7 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 78/NQ-CP ngày 20/7/2021 của Chính phủ về phòng, chống Covid-19; ngày 26 tháng 7 năm 2021, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành có Công văn số 3002/UBND-VX, qua đó yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban, ngành huyện; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức triển khai thực hiện tốt các nội dung sau:
signed-3002%20ubnd-vx%20%2026-7%202021%20trien%20khai%20thuc%20hien%20cv%202941%20cua%20ubt..%20thuc%20hien%20nq%2078%20cua%20cp..%20pc%20covid%2019.pdf
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Bản đồ hành chínhThống kê truy cập
  • Đang online: 5
  • Hôm nay: 1319
  • Trong tuần: 11,719
  • Tất cả: 466,267