• Trà Vinh triển khai thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022

  Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 649/VP-NC ngày 18/3/2022 của Văn phòng UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022 theo hướng dẫn tại Công văn số 745/BTP-PBGDPL ngày 14/3/2022 của Bộ Tư pháp. Ngày 24 tháng 3 năm 2022, Sở Tư pháp Trà Vinh có Công văn số 352/STP-VBPB&TDTHPL, qua đó đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh; các trường Chính trị Trà Vinh, đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh; Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Cục thuế tỉnh, Công ty Điện lực tỉnh, Công ty TNHH một thành viên do Nhà nước quản lý và UBND các huyện, thị xã, thành phố (sau đây gọi chung là các cơ quan, đơn vị, địa phương) quan tâm phối hợp chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các công việc sau:

 • Trà Vinh triển khai thực hiện Nghị định của Chính phủ về chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn

  Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 301/VP-NC ngày 08/02/2022 của Văn phòng UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị định số 120/2021/NĐ-CP ngày 24/12/2021 của Chính phủ quy định về chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn. Theo chức năng, nhiệm vụ được giao, ngày 10 tháng 02 năm 2022, Sở Tư pháp Trà Vinh có Công văn số 150/STP-TTr, qua đó triển khai, phổ biến Nghị định số 120/2021/NĐ-CP ngày 24/12/2021 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn (có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2022) đến Công an tỉnh; Sở Lao động - Thương binh và xã hội; Sở Y tế và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố nghiên cứu và tổ chức thực hiện.

 • Trà Vinh triển khai thực hiện Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính

  Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 300/VP-NC ngày 08/02/2022 của Văn phòng UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính (sau đây gọi là Nghị định số 118/2021/NĐ-CP), Nghị định có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2022. 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ... 
Bản đồ hành chínhThống kê truy cập
 • Đang online: 1
 • Hôm nay: 887
 • Trong tuần: 9,223
 • Tất cả: 759,459