• Những điểm mới của Luật Phòng chống ma túy mới nhất hiện nay

  1. Bố cục luật phòng, chống ma túy + Luật Phòng, chống ma túy năm 2021 có 8 chương với 55 điều, giảm 1 điều so với Luật năm 2000. + Luật năm 2021 đã bổ sung một số chương như: Chương 4: Quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy; bỏ chương quy định về khen thưởng và xử lý vi phạm.

 • Kế hoạch triển khai, phổ biến các Luật có hiệu lực thi hành năm 2023 trên địa bàn huyện Châu Thành

  Thực hiện Kế hoạch số 12/KH-UBND ngày 27/02/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về triển khai, phổ biến các luật có hiệu lực thi hành năm 2023 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, theo đó để triển khai thi hành các Luật đã được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 4, Kỳ họp bất thường lần thứ hai đảm bảo kịp thời, đồng bộ, thống nhất, hiệu quả trên địa bàn huyện, ngày 13 tháng 3 năm 2023, Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành có Kế hoạch số 29/KH-UBND, qua đó triển khai, phổ biến các Luật có hiệu lực thi hành năm 2023 trên địa bàn huyện với những nội dung sau:

 • Kế hoạch công tác phòng, chống tệ nạn xã hội năm 2023 trên địa bàn huyện Châu Thành

  Nhằm phòng ngừa, tiến tới đẩy lùi tệ nạn xã hội dưới mọi hình thức. Đặc biệt tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của các cấp, các ngành, các tổ chức xã hội, cộng đồng trong công tác phòng, chống tệ nạn xã hội. Thực hiện tốt công tác phòng, chống tệ nạn ma túy; mại dâm; phòng, chống mua bán người vì mục đích mại dâm, bóc lột tình dục góp phần bảo vệ truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc, danh dự, nhân phẩm của con người, hạnh phúc gia đình, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ sức khỏe Nhân dân, dự phòng lây nhiễm HIV/AIDS và các bệnh lây truyền qua đường tình dục nhằm giảm thiểu tác hại của tệ nạn mại dâm, ma túy đối với đời sống xã hội và xây dựng xã, thị trấn lành mạnh gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, ngày 07 tháng 3 năm 2023, Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành có Kế hoạch số 23/KH-UBND, qua đó ban hành Kế hoạch công tác phòng, chống tệ nạn xã hội năm 2023 trên địa bàn huyện với những nội dung cụ thể như sau:

 • Châu Thành triển khai thực hiện Công điện số 90/CĐ-TTG ngày 28/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh thực hiện quy định liên quan đến bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy

  Trên cơ sở triển khai Công văn số 792/UBND-NC ngày 02/3/2023 về việc triển khai thực hiện Công điện số 90/CĐ-TTg ngày 28/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh thực hiện quy định liên quan đến bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy; ngày 07 tháng 3 năm 2023, Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành có Công văn số 789/UBND-NC, qua đó đề nghị Trưởng Công an huyện (Thường trực BCĐ triển khai Đề án 06 huyện), Thủ trưởng các phòng, ban ngành huyện và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện Công điện số 90/CĐ-TTG ngày 28/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh thực hiện quy định liên quan đến bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy với những nội dung cụ thể như sau:

 • Kế hoạch công tác phòng, chống tệ nạn xã hội năm 2023 trên địa bàn huyện Châu Thành

  Nhằm phòng ngừa, tiến tới đẩy lùi tệ nạn xã hội dưới mọi hình thức. Đặc biệt tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của các cấp, các ngành, các tổ chức xã hội, cộng đồng trong công tác phòng, chống tệ nạn xã hội. Thực hiện tốt công tác phòng, chống tệ nạn ma túy; mại dâm; phòng, chống mua bán người vì mục đích mại dâm, bóc lột tình dục góp phần bảo vệ truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc, danh dự, nhân phẩm của con người, hạnh phúc gia đình, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ sức khỏe Nhân dân, dự phòng lây nhiễm HIV/AIDS và các bệnh lây truyền qua đường tình dục nhằm giảm thiểu tác hại của tệ nạn mại dâm, ma túy đối với đời sống xã hội và xây dựng xã, thị trấn lành mạnh gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, ngày 07 tháng 3 năm 2023, Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành ban hành Kế hoạch số 23/KH-UBND, qua đó triển khai công tác phòng, chống tệ nạn xã hội năm 2023 trên địa bàn huyện Châu Thành với những nội dung cụ thể như sau:

 • Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch giai đoạn 2021 - 2025” năm 2023

  Nhằm nâng cao nhận thức và năng lực hành động của toàn ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch; của cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể; tầng lớp nhân dân và xã hội về nội dung, mục đích, ý nghĩa của công tác phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch, ngày 03 tháng 3 năm 2023, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Trà Vinh ban hành Kế hoạch số 21/KH-SVHTTDL, qua đó triển khai thực hiện Đề án “Phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch giai đoạn 2021 - 2025” năm 2023 với những nội dung cụ thể như sau:

 • Trích dẫn một số nội dung cơ bản về Luật Phòng, chống ma túy 73/2021/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 30 tháng 3 năm 2021

  Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Luật này quy định về phòng, chống ma túy; quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy; cai nghiện ma túy; trách nhiệm của cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức trong phòng, chống ma túy; quản lý nhà nước và hợp tác quốc tế về phòng, chống ma túy.

 • Châu Thành: Quyết định công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022

  Ngày 09 tháng 02 năm 2023, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành có Quyết định số 299/QĐ-UBND, qua đó quyết định công nhận 14 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022, cụ thể như sau:

 • Nghĩa vụ quân sự 2023: 12 thông tin cần nắm rõ

  1. Nghĩa vụ quân sự là gì? Điều kiện tham gia nghĩa vụ quân sự Khoản 1 Điều 4 Luật Nghĩa vụ quân sự 2015 quy định rõ:

 • Cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến "Thực hiện đúng, đầy đủ các chỉ tiêu, tiêu chí trong xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật"

  Ngày 18/10/2022 Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Trà Vinh ban hành Kế hoạch số 211/KH-STP Tổ chức cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến "Thực hiện đúng, đầy đủ các chỉ tiêu, tiêu chí trong xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật". Nhằm tạo đợt sinh hoạt chính trị, pháp lý cho cán bộ, công chức và Nhân dân trên địa bàn tỉnh tìm hiểu rõ hơn, đúng và đầy đủ các về những quy định pháp luật xây dựng xã đạt chuẩn tiếp pháp luật, Tiêu chí 18.4 của Tiêu chí 18 (Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật) của Bộ Tiêu chí xã nông thôn mới và Tiêu chí 16 (Tiếp cận pháp luật) của Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao. 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ... 
Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập
 • Đang online: 31
 • Hôm nay: 1257
 • Trong tuần: 14,161
 • Tất cả: 1,401,452