• 27/02/2024

  Lấy ý kiến của các tổ chức, cá nhân đối với Quyết định ban hành Quy định Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Thanh tra huyện Châu Thành

  Ngày 26/02/2024, Thanh tra huyện Châu Thành ban hành Công văn số 05/TTr về việc lấy ý kiến đóng góp dự thảo Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Thanh tra huyện, nay Thường trực Ban Biên tập Trang Thông tin điện tử huyện Châu Thành đăng tải Dự thảo Quyết định nêu trên để xin ý kiến đóng góp của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn huyện. Mọi đóng góp ý kiến xin gửi bằng văn bản về Thanh tra huyện chậm nhất đến hết ngày 26/3/2024. Sau thời gian nêu trên các phòng, ban, ngành huyện, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan không có văn bản đóng góp xem như thống nhất theo các nội dung trong dự thảo.

  58 lượt xem
 • 19/02/2024

  Lấy ý kiến của các tổ chức, cá nhân có liên quan đối với Quyết định ban hành Quy định Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức, biên chế của Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Châu Thành

  Ngày 29/01/2024, Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Châu Thành ban hành Công văn số 28/PKTHT về việc xin ý kiến đóng góp dự thảo Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Châu Thành, nay Thường trực Ban Biên tập Trang Thông tin điện tử huyện Châu Thành đăng tải Dự thảo Quyết định nêu trên để xin ý kiến đóng góp của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn huyện. Mọi đóng góp ý kiến xin gửi bằng văn bản về Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện qua iOffice, hoặc gửi văn bản giấy đến Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Châu Thành, địa chỉ: khóm 2, thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh, hoặc gửi địa chỉ email: ctchauthanh@gmail.com, số điện thoại: 02943.872.045 chậm nhất đến hết ngày 27/02/2024. Sau thời gian nêu trên các phòng, ban, ngành huyện, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan không có văn bản đóng góp xem như thống nhất theo các nội dung trong dự thảo.

  61 lượt xem
 • 09/01/2024

  Lấy ý kiến về việc đóng góp dự thảo Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và biên chế của Phòng Tài chính - Kế hoạch

  Ngày 08/01/2024, Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Châu Thành ban hành Công văn số 07/PTC-KH về việc xin ý kiến đóng góp dự thảo Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và biên chế của Phòng Tài chính - Kế hoạch, nay Thường trực Ban Biên tập Trang Thông tin điện tử huyện Châu Thành đăng tải Dự thảo Quyết định nêu trên, để xin ý kiến đóng góp của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn huyện. Ý kiến đóng góp xin gửi về Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Châu Thành qua hệ thống iOffice, hoặc qua địa chỉ email: ptckhcttv@gmail.com, hoặc gửi văn bản giấy đến Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Châu Thành; địa chỉ: Khóm II, thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh; số điện thoại: 0294.3872.018. Thời gian đăng trên Trang Thông tin điện tử huyện Châu Thành từ ngày 08/01/2024 đến hết ngày 07/02/2024. Hết thời gian lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị không gửi ý kiến đóng góp về Phòng Tài chính - Kế hoạch xem như thống nhất với dự thảo nêu trên.

  70 lượt xem
 • 22/12/2023

  Lấy ý kiến của các tổ chức, cá nhân có liên quan đối với Quyết định ban hành Quy định Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức, biên chế của Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Châu Thành

  Ngày 22/12/2023, Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Châu Thành ban hành Công văn số 95/PVHTT về việc lấy ý kiến các cơ quan, ban ngành huyện, UBND các xã, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan đối với dự thảo Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức, biên chế của Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Châu Thành, nay Thường trực Ban Biên tập Trang Thông tin điện tử huyện Châu Thành đăng tải Dự thảo Quyết định nêu trên, để xin ý kiến đóng góp của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn huyện. Mọi đóng góp ý kiến xin gửi bằng văn bản về Phòng Văn hóa và Thông tin huyện qua iOffice, hoặc gửi văn bản giấy đến Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Châu Thành, địa chỉ: khóm 2, thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh (nằm trong Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện), hoặc gửi qua Zalo đồng chí Phạm Trung, số điện thoại: 087654766

  91 lượt xem
 • 16/10/2021

  Thông báo kết quả thực hiện huyện Châu Thành đạt chuẩn huyện nông thôn mới

  Căn cứ váo kết quả xây dựng nông thôn mới và thực hiện các tiêu chí huyện nông thôn mới năm 2021 của huyện, ngày 14 tháng 10 năm 2021, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành có Công văn số 4822/UBND-NN về việc thông báo kết quả thực hiện huyện Châu Thành đạt chuẩn huyện nông thôn mới, qua đó giao các cơ quan, đơn vị liên quan và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn công bố kết quả huyện Châu Thành đạt chuẩn huyện nông thôn mới năm 2021 trên các phương tiện thông tin đại chúng và đăng tải báo cáo kết quả thực hiện huyện Châu Thành đạt chuẩn nông thôn mới trên Trang thông tin điện tử huyện để các tổ chức, cơ quan và toàn thể người dân trong huyện được biết, tham gia ý kiến.

  197 lượt xem
 • 20/09/2021

  Châu Thành thông báo lấy ý kiến đóng góp kết quả thực hiện huyện đạt chuẩn nông thôn mới

  Thực hiện Công văn số 4199/UBND-NN ngày 20/9/2021 của Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành về việc thông báo kết quả thực hiện huyện Châu Thành đạt chuẩn huyện nông thôn mới, Thường trực Ban Biên tập Trang Thông tin điện tử huyện Châu Thành xin đăng tải dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện huyện Châu Thành đạt chuẩn huyện nông thôn mới trên Trang Thông tin điện tử của huyện để cho các tổ chức, cơ quan và toàn thể người dân trong huyện được biết, tham gia ý kiến (đính kèm Công văn số 4199/UBND-NN và Dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện huyện Châu Thành đạt chuẩn huyện nông thôn mới).

  215 lượt xem
Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập
 • Đang online: 6
 • Hôm nay: 312
 • Trong tuần: 2 057
 • Tất cả: 2423795
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CHÂU THÀNH
- Đơn vị quản lý UBND huyện Châu Thành, Số 208, đường 2/9, khóm 2, thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh
- Chịu trách nhiệm chính: Ông Đỗ Minh Tiến - Trưởng Ban Biên tập - Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Thành
- Điện thoại: 02943.872072 - Fax: 02943.872072
- Địa chỉ email: chauthanh@travinh.gov.vn
Ghi rõ nguồn "Trang tin điện tử huyện Châu Thành" khi phát hành lại thông tin từ website này. Designed by VNPT