Châu Thành phổ biến, tuyên truyền về sử dụng đầu số 156 tra cứu thông tin tên miền

Thực hiện Công văn số 466/STTTT-TTBCXB ngày 17/3/2023 của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Trà Vinh về việc phổ biến, tuyên truyền về sử dụng đầu số 156 tra cứu thông tin tên miền, ngày 20 tháng 3 năm 2023, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành có Công văn số 997/UBND-CNTT về việc phổ biến, tuyên truyền về sử dụng đầu số 156 tra cứu thông tin tên miền, Thường trực Ban Biên tập Trang Thông tin điện tử huyện Châu Thành đăng tải tài liệu hướng dẫn về tra cứu tên miền cụ thể như sau:
TaiLieuTuyenTruyenVeCongTraCuuThongTinTenMien.pdf
Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập
  • Đang online: 6
  • Hôm nay: 6005
  • Trong tuần: 34,736
  • Tất cả: 1,834,356