Châu Thành phố biến Thông tư số 2/2023/TT-BGTVT ngày 21/3/2023 của Bộ Giao thông vận tải quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

Thực hiện Công văn số 1353/UBND-KT ngày 10/4/2023 của Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành về việc phố biến Thông tư số 2/2023/TT-BGTVT ngày 21/3/2023 của Bộ Giao thông vận tải quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và Công văn số 113/PKTHT ngày 12/4/2023 của Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện, Thường trực Ban Biên tập Trang Thông tin điện tử huyện xin đăng tải nội dung Thông tư số 2/2023/TT-BGTVT ngày 21/3/2023 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải quy đinh về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ (đính kèm), cụ thể như sau:
c08.1353kem.pdf
Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 5933
  • Trong tuần: 34,664
  • Tất cả: 1,834,284