Trà Vinh ban hành Kế hoạch chuyển đổi số năm 2023

Để các cấp, các ngành tổ chức thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp phát triển Chính quyền điện tử hướng đến Chính quyền số, thúc đẩy phát triển kinh tế số, xã hội số; phát huy hiệu quả chuyển đổi số góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, quản lý xã hội, nâng cao chất lượng, hiệu quả phục vụ người dân, doanh nghiệp; cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, ngày 18 tháng 4 năm 2023, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh có Kế hoạch số 37/KH-UBND về chuyển đổi số tỉnh Trà Vinh năm 2023 với những nội dung cụ thể như sau:
37kh-ubnd.pdf
Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập
  • Đang online: 5
  • Hôm nay: 6309
  • Trong tuần: 35,040
  • Tất cả: 1,834,660