Hướng dẫn liên ngành thực hiện Chương trình hỗ trợ, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021-2025

Căn cứ Quyết định số 298/QĐ-UBND ngày 09/02/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc Ban hành Chương trình hỗ trợ, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021-2025; ngày 19 tháng 8 năm 2021, Sở Kế hoạch và Đầu tư - Sở Tài chính - Sở Xây dựng - Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp xây dựng, ban hành Hướng dẫn liên ngành số 1771/HDLN-SKHĐT-STC-SXD-STNMT về nội dung chi, mức chi và lập dự toán, quyết toán, quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021-2025 với những nội dung cụ thể như sau:
1771hdln-skh-stc-sxd-stn%20chtr%20hotro-phattrienkttt.pdf
Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập
  • Đang online: 96
  • Hôm nay: 1353
  • Trong tuần: 24,365
  • Tất cả: 2,061,945