Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội huyện Châu Thành từ ngày 14 đến 20/8/2021

Để thông tin tình hình kinh tế - xã hội huyện trong tuần từ ngày 14 đến ngày 20 tháng 8 năm 2021, Thường trực Ban Biên tập Trang Thông tin điện tử huyện Châu Thành xin đăng tải Báo cáo số 404/BC-UBND ngày 25 tháng 8 năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành về tình hình kinh tế - xã hội huyện Châu Thành từ ngày 14 đến 20/8/2021 với những nội dung sau:
saoy-404%20bc-ubnd%2025-8-2021%20bao%20cao%20tuan%20tu%20ngay%2014-8%20den%2020-8-2021.pdf
Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập
  • Đang online: 83
  • Hôm nay: 1079
  • Trong tuần: 24,091
  • Tất cả: 2,061,671