Thông báo về việc công bố, công khai quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất huyện Châu Thành

Căn cứ Quyết định số 2359/QĐ-UBND ngày 20/10/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất huyện Châu Thành, ngày 29 tháng 10 năm 2021, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành có Thông báo số 1394/TB-UBND về việc công bố, công khai quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất huyện Châu Thành, cụ thể như sau:

2359%20qd%20ubnd.pdf

Bao%20cao%20QHSDD%20Chau%20Thanh%202030.pdf

Ban%20do%20HTSDD%20Chau%20Thanh%202020.pdf

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập
  • Đang online: 181
  • Hôm nay: 2354
  • Trong tuần: 25,385
  • Tất cả: 2,083,102