Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội huyện Châu Thành năm 2023

Thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/HU ngày 30/12/2022 của Huyện ủy Châu Thành về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng hệ thống chính trị năm 2023; Nghị quyết số 75/NQ-HĐND ngày 16/12/2022 của Hội đồng nhân dân huyện Châu Thành về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội huyện Châu Thành năm 2023, ngày 15 tháng 02 năm 2023, Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành có Kế hoạch số 13/KH-UBND, qua đó ban hành Kế hoạch hoạch phát triển kinh tế - xã hội huyện Châu Thành năm 2023 với những nội dung sau:
13khubndphattrienktxh2023.pdf
Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập
  • Đang online: 93
  • Hôm nay: 1510
  • Trong tuần: 24,522
  • Tất cả: 2,062,102