Thông báo tuyển lao động Việt Nam vào vị trí công việc dự kiến tuyển người lao động nước ngoài làm việc tại Công ty TNHH MTV giày Bảo Du Hồng

Ngày 10/11/2022, Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành có Công văn số 6120/UBND-VX về việc phối hợp cung ứng, giới thiệu lao động Việt Nam cho Công ty TNHH MTV giày Bảo Du Hồng, qua đó chỉ đạo, giao Trưởng phòng Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn căn cứ chức năng, nhiệm vụ thông tin tuyên truyền, tư vấn, giới thiệu lao động trên địa bàn quản lý có nhu cầu làm việc tại Công ty TNHH MTV giày Bảo Du Hồng theo Công văn số 2587/SLĐTBXH-LĐVLGDNN ngày 07/11/2022 của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Trà Vinh, cụ thể:

- Số lượng tuyển dụng: 02 người; thông tin chi tiết về vị trí công việc, mức lương, điều kiện tuyển dụng, địa điểm làm việc và thời gian làm việc xin liên hệ Trung tâm Dịch vụ việc làm Trà Vinh, địa chỉ: số 542 - Kiên Thị Nhẫn, phường 7, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh, điện thoại: 0294.3854.128 hoặc 0294.3854.237.

- Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 21/11/2022.

- Địa điểm nhận hồ sơ: Trung tâm Dịch vụ việc làm Trà Vinh, địa chỉ: số 542 - Kiên Thị Nhẫn, phường 7, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

- Thời gian phỏng vấn dự kiến: Vào lúc 8 giờ 00 phút ngày 23/11/2022./.

LN

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập
  • Đang online: 110
  • Hôm nay: 996
  • Trong tuần: 24,008
  • Tất cả: 2,061,588