Kế hoạch thực hiện đào tạo nghề cho lao động nông thôn gắn với nhu cầu của thị trường năm 2023

Nhằm triển khai có hiệu quả nội dung số 09 “Tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn, gắn với nhu cầu của thị trường; hỗ trợ thúc đẩy và phát triển các mô hình khởi nghiệp, sáng tạo ở nông thôn” trong nội dung thành phần số 03 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 được phê duyệt tại Quyết định số 263/QĐ-TTg ngày 22/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ, ngày 07 tháng 3 năm 2023, Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành có Kế hoạch số 24/KH-UBND về thực hiện đào tạo nghề cho lao động nông thôn gắn với nhu cầu của thị trường năm 2023, cụ thể như sau:
signed-24kh-ubnd.pdf
Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập
  • Đang online: 54
  • Hôm nay: 380
  • Trong tuần: 18,871
  • Tất cả: 2,090,142