Thông báo kết quả thực hiện huyện Châu Thành đạt chuẩn huyện nông thôn mới

Căn cứ váo kết quả xây dựng nông thôn mới và thực hiện các tiêu chí huyện nông thôn mới năm 2021 của huyện, ngày 14 tháng 10 năm 2021, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành có Công văn số 4822/UBND-NN về việc thông báo kết quả thực hiện huyện Châu Thành đạt chuẩn huyện nông thôn mới, qua đó giao các cơ quan, đơn vị liên quan và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn công bố kết quả huyện Châu Thành đạt chuẩn huyện nông thôn mới năm 2021 trên các phương tiện thông tin đại chúng và đăng tải báo cáo kết quả thực hiện huyện Châu Thành đạt chuẩn nông thôn mới trên Trang thông tin điện tử huyện để các tổ chức, cơ quan và toàn thể người dân trong huyện được biết, tham gia ý kiến. 

Trong thời gian 15 ngày (kể tử ngày công bố Thông báo này trên các phương tiên thông tin đại chúng của huyện, xã, thị trấn và Trang thông tin điện tử của huyện), Ủy ban nhân dân huyện sẽ tiếp thu, giải trình ý kiến phản hồi, phản ánh của các tổ chức, cơ quan và người dân (nếu có). Đồng thời, lập hồ sơ đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh thẩm định, xét công nhận huyện Châu Thành đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021 theo quy định.

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về Văn phòng Điều phối nông thôn mới huyện (Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, địa chỉ: Khóm 4, thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh. Số điện thoại: 02943.872.207).

Xem chi tiết văn bản và báo cáo tại đây: 4822%20ubnd-nn%20ngay%2014.10.2021%20tb%20kq%20hct%20dat%20chuan%20huyen%20ntm.pdf

b%20bao%20cao%20huyen%20ntm%20chau%20thanh%20sua%2027.9.docx

Bản đồ hành chínhThống kê truy cập
  • Đang online: 11
  • Hôm nay: 408
  • Trong tuần: 10,340
  • Tất cả: 592,887