Quyết định về việc công bố mới Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo

Ngày 18 tháng 4 năm 2023, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh có Quyết định số 547/QĐ-UBND, qua đó công bố mới kèm theo Quyết định này Danh mục 143 (Một trăm bốn mươi ba) thủ tục hành chính (TTHC) (cấp tỉnh: 89 thủ tục; cấp huyện: 49 thủ tục; cấp xã: 05 thủ tục) thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo với những nội dung cụ thể như sau:
548qd-ubnd.pdf
Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập
  • Đang online: 5
  • Hôm nay: 6330
  • Trong tuần: 35,061
  • Tất cả: 1,834,681