Quyết định về việc công bố mới Danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực tư pháp - hộ tịch thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tư pháp

Ngày 22 tháng 5 năm 2023, Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành có Công văn số 1994/UBND-NC về việc triển khai thực hiện Quyết định số 757/QĐ-UBND ngày 18/5/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố mới Danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực tư pháp - hộ tịch thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tư pháp; Thường trực Ban Biên tập Trang Thông tin điện tử huyện xin đăng tải toàn văn Quyết định số 757/QĐ-UBND ngày 18/5/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh như sau:
757qd-ubt.pdf
Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập
  • Đang online: 5
  • Hôm nay: 6090
  • Trong tuần: 34,821
  • Tất cả: 1,834,441