Thủ tục đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận kinh tế trang trại

5. Thủ tục đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận kinh tế trang trại

A. Nội dung thủ tục hành chính

a. Trình tự thực hiện thủ tục hành chính

- Bước 1: Cá nhân, hộ gia đình chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định.

- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã (Đối với cơ sở sản xuất nằm trên địa bàn nhiều xã thì cá nhân, hộ gia đình tự quyết trong việc lựa chọn Ủy ban nhân dân cấp xã nào nộp hồ sơ cho thuận tiện nhất).

- Bước 3: Cán bộ chuyên môn kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn người nộp bổ sung hồ sơ hoàn chỉnh và hợp lệ;

+ Nếu hồ sơ hoàn chính và hợp lệ thì công chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã tiếp nhận hồ sơ và ra phiếu hẹn ngày trả kết quả theo quy định.

- Bước 4: Cá nhân nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã.

* Lưu ý:

+ Khi đến nhận kết quả thì người nhận phải mang theo và trả lại phiếu nhận hồ sơ đối với trường hợp hồ sơ có giấy hẹn trả kết quả.

+ Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ, buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần (hoặc sáng thứ Bảy đối với những địa phương có tổ chức làm việc vào sáng thứ Bảy hàng tuần) (trừ các ngày nghỉ theo quy định).

b. Cách thức thực hiện thủ tục hành chính: Trực tiếp tại  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã

c. Hồ sơ thực hiện thủ tục hành chính

 * Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Đơn đề nghị cấp đổi giấy chứng nhận kinh tế trang trại (theo mẫu tại Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư số 27/2011/TT-BNNPTNT ngày 13/4/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).

- Giấy chứng nhận trang trại đã được cấp.

- Giấy tờ chứng minh thay đổi giấy chứng nhận kinh tế trang trại (Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu).

* Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.

d. Thời gian giải quyết thủ tục hành chính: 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, hộ gia đình.

f. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp xã.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã.

g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Xác nhận Đơn đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận kinh tế trang trại.

h. Phí, lệ phí thực hiện thủ tục hành chính: Không.

i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai thực hiện thủ tục hành chính: Đơn đề nghị cấp đổi giấy chứng nhận kinh tế trang trại (theo mẫu tại Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư số 27/2011/TT-BNNPTNT ngày 13/4/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).

j. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

k. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

Thông tư số 27/2011/TT-BNNPTNT ngày 13/4/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định về tiêu chí và thủ tục cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại.

B. Mẫu đơn, mẫu tờ khai thực hiện TTHC

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN

 KINH TẾ TRANG TRẠI

(Ban hành kèm theo Thông tư số   27 /2011/TT-BNNPTNT

ngày  13/4/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN

KINH TẾ TRANG TRẠI

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân huyện .................................

Tôi là:...................................................................... Nam/Nữ:.....................................................................................................

Năm sinh………..Chứng minh nhân dân số.....................................ngày cấp...../..../.......Nơi cấp:.................

Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND).........................

Ngày cấp.............../....../......Ngày hết hạn......./....../......... Nơi cấp........................................................................................

Hộ khẩu thường trú:...............................................................

Chỗ ở hiện tại:........................................................................

Địa điểm trang trại:................................................................

Lĩnh vực sản xuất của trang trại:............................................

1. Thay đổi chủ trang trại:

- Họ tên chủ trang trại cũ:.......................................................

- Hộ khẩu thường trú:.............................................................

- Lý do thay đổi chủ trang trại:...............................................

2. Thay đổi lĩnh vực sản xuất của trang trại:

- Lĩnh vực sản xuất của trang trại trong giấy chứng nhận kinh tế trang trại cũ:……………………………………………………

- Lĩnh vực sản xuất hiện tại của trang trại: ............................

Tôi cam kết và chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung kê khai trên đơn./.

.........., ngày .... tháng .... năm .......

Người làm đơn

(Ký, ghi rõ họ tên)

XÁC NHẬN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ

- Chủ trang trại: ..................................................................

- Lĩnh vực sản xuất của trang trại (trang trại trồng trọt, lâm nghiệp, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, tổng hợp):......................

Ngày….. tháng…. năm …..

TM. Ủy ban nhân dân

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)


Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập
  • Đang online: 2
  • Hôm nay: 7
  • Trong tuần: 973
  • Tất cả: 2435769
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CHÂU THÀNH
- Đơn vị quản lý UBND huyện Châu Thành, Số 208, đường 2/9, khóm 2, thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh
- Chịu trách nhiệm chính: Ông Đỗ Minh Tiến - Trưởng Ban Biên tập - Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Thành
- Điện thoại: 02943.872072 - Fax: 02943.872072
- Địa chỉ email: chauthanh@travinh.gov.vn
Ghi rõ nguồn "Trang tin điện tử huyện Châu Thành" khi phát hành lại thông tin từ website này. Designed by VNPT