Hưởng chế độ chính sách theo Quyết định 290/2005/QĐ-TTg và Quyết định 188/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

20. Tên thủ tục: Hưởng chế độ chính sách theo Quyết định 290/2005/QĐ-TTg và Quyết định 188/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

          - Mức độ trực tuyến: mức độ 04 (MẪU 01)

          - Tổng thời gian thực hiện TTHC: 05 ngày (làm việc) * 8 giờ = 40 giờ

 

Bước

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

Trình tự thực hiện

Thời gian quy định

Bước 1

Bộ phận một cửa xã

Công chức

- Người phụ trách tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra thành phần hồ sơ:

- Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa chính xác theo quy định thì hướng dẫn tổ chức bổ sung hoàn thiện hồ sơ 01 lần theo Mẫu số 02 thông tư số 01/2018/TT-VPCP. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, chính xác theo quy định, cán bộ tiếp nhận hồ thực hiện tiếp nhận như sau:

- Quét (scan), cập nhật thành phần hồ sơ vào Hệ thống thông tin một cửa điện tử.

- In giấy tiếp nhận hồ sơ và hen trả kết quả theo Mẫu 01-Thông tư 01/2018/TT-VPCP gửi tổ chức, cá nhân;

- Chuyển dữ liệu hồ sơ điện tử (kèm theo bản giấy) gửi đến Công chức VHXH trong ngày làm việc hoặc chuyển vào đầu giờ ngày làm việc tiếp theo đối với trường hợp tiếp nhận sau 15 giờ hàng ngày.

02 giờ

Bước 2

UBND xã

Lãnh đạo UBND

- Nhận hồ sơ từ hệ thống phần mềm một cửa và hồ sơ giấy

- Phân công công chức xử lý hồ sơ.

04 giờ

Công chức

- Nhận hồ sơ từ hệ thống phần mềm một cửa

- Xử lý, thẩm định hồ sơ.

- Xác minh hồ sơ (nếu có).

- Lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị (nếu có).

- Dự thảo văn bản có liên quan và trình lãnh đạo phê duyệt.

Ghi chú: Mỗi bước thực hiện có phát sinh giấy tờ liên quan thì cập nhật vào Hệ thống một cửa điện tử

08 giờ

Lãnh đạo UBND

- Thẩm định, phê duyệt dự thảo văn bản của công chức chuyên môn;

- Chuyển trình UBND xã xem xét phê duyệt kết quả xử lý hồ sơ trên Hệ thống một cửa.

04 giờ

Bước 3

Văn phòng UBND

Công chức hoặc cán bộ văn phòng

- Thẩm định, kiểm tra hồ sơ.

- Trình lãnh đạo UBND xã phê duyệt kết quả trên phần mềm một cửa và bản giấy.

04 giờ

Bước 4

Lãnh đạo UBND xã

Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã

Phê duyệt kết quả trên phần mềm một cửa và bản giấy

04 giờ

Bước 5

Văn phòng UBND

Văn thư

- Đóng dấu kết quả xử lý hồ sơ.

- Chuyển kết quả xử lý hồ sơ đến Bộ phận một cửa; Công chức VHXH (lưu).

04 giờ

Bước 6

Bộ phận một cửa xã

Công chức

- Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân tại Bộ phận một cửa xã

 

02 giờ

 

 

MẪU 04- THÔNG TIN CÔNG KHAI QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

 

Nội dung

1. Cách thức thực hiện

Tổ chức, cá nhân có thể nộp hồ sơ, nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận một cửa Bưu điện.

 

2. Trình tự

thực hiện

- Quét (scan), cập nhật thành phần hồ sơ vào Hệ thống thông tin một cửa điện tử.

- In giấy tiếp nhận hồ sơ và hen trả kết quả theo Mẫu 01-Thông tư 01/2018/TT-VPCP gửi tổ chức, cá nhân;

- Chuyển dữ liệu hồ sơ điện tử (kèm theo bản giấy) gửi đến Công chức VHXH trong ngày làm việc hoặc chuyển vào đầu giờ ngày làm việc tiếp theo đối với trường hợp tiếp nhận sau 15 giờ hàng ngày.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ

Thành phần hồ sơ:

1. Bản khai cá nhân (mẫu 1A, 2A, 3A) hoặc của thân nhân (mẫu 1B, 2B, 3B)

2. Bn khai của thân nhân phải kèm theo giấy ủy quyền của các thân nhân chủ yếu khác, có sự xác nhận của chính quyền xã (phường) nơi người ủy quyền cư trú (mẫu 04)

3. Bản sao một trong các giấy tờ gốc hoặc các giấy tờ có liên quan, cụ thể sau:

* Các giấy tờ gốc hoặc được xem như giấy tờ gốc:

- Lý lịch Đảng viên (nếu là Đảng viên)

- Lý lịch cán bộ, bản trích 63, lý lịch quân nhân (nếu có)

- Hồ sơ phục viên, xuất ngũ, thôi việc, hồ sơ hưởng chế độ bệnh binh hoặc hồ sơ hưởng bảo hiểm xã hội hàng tháng.

* Các giấy tờ liên quan:

Các giấy tờ có thể chứng minh là quân nhân, công an nhân dân, thanh niên xung phong, cán bộ dân chính đảng, dân quân du kích, công nhân viên chức nhà nước, công nhân viên chức quốc phòng, công an, như:

- Quyết định nhập ngũ, tuyển dụng, bổ nhiệm, phong, thăng quân hàm; điều động; giao nhiệm vụ….

- Huân, huy chương kháng chiến và các hình thức khen thưởng khác.

- Phiếu báo chuyển thương, chuyển việc, phiếu sức khỏe……

- Hồ sơ hưởng chế độ người có công, hưởng BHXH một lần.

- Các giấy tờ chứng nhận liên quan khác.

* Lưu ý: Đối với đối tượng là hạ sỹ quan, chiến sỹ quân đội, công an nhân dân tham gia chiến đấu, hoạt động ở các chiến trường B,C,K ngoài bản khai (theo mẫu 2A hoặc 2B) phải có bản trích sao quá trình công tác được hưởng chế độ có xác nhận của cơ quan quản lý hồ sơ, lý lịch (mẫu 2C) và bản sao toàn bộ quá trình công tác của cá nhân đối tượng do cơ quan quản lý hồ sơ, lý lịch cung cấp, xác nhận.

4. Biên bản xem xét và xác nhận đối tượng của hội nghị liên tịch thôn, xóm, tổ dân phố…

5. Hộ khẩu thường trú (bản sao)

* Số lượng hồ sơ: 02 (hai) bộ.

4. Đối tượng thực hiện

Tổ chức

5. Cơ quan thực hiện

Công chức VHXH

6. Kết quả thực hiện

Danh sách đối tượng đã được xét duyệt hồ sơ

7. Lệ phí (nếu có)

Không

8. Biểu mẫu, tờ khai

- Bản khai cá nhân (mẫu 1A, 2A, 3A) kèm theo Thông tư liên tịch số 191/2005/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC ngày 07/12/2005 của Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính.

- Bản khai của thân nhân (mẫu 1B, 2B, 3B) kèm theo Thông tư liên tịch số 191/2005/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC ngày 07/12/2005 của Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính.

- Giấy ủy quyền (mẫu 04) kèm theo Thông tư liên tịch số 191/2005/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC ngày 07/12/2005 của Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính.

- Bản trích sao quá trình công tác được hưởng chế độ (mẫu 2C) kèm theo Thông tư liên tịch số 191/2005/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC ngày 07/12/2005 của Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính.

- Biên bản xem xét và xác nhận đối tượng của hội nghị liên tịch thôn, xóm, tổ dân phố…(mẫu 05) kèm theo Thông tư liên tịch số 191/2005/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC ngày 07/12/2005 của Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính.

 

9. Căn cứ pháp lý

- Quyết định 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ chính sách đối với một số đối tượng tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước.

- Thông tư Liên tịch số 191/2005/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC ngày 07/12/2005 của Liên Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định 290/2005/QĐ- TTg ngày 08/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ.

- Thông tư Liên tịch số 21/2008/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC ngày 26/2/2008 của Liên Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính, sửa đổi bổ sung Thông tư liên tịch số 191/2005/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC.

 

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

Đối tượng áp dụng:

Hạ sĩ quan, chiến sĩ quân đội nhân dân, công an nhân dân tham gia chiến đấu, hoạt động ở các chiến trường B, C, K sau đó trở thành người hưởng lương, thanh niên xung phong hưởng lương từ ngân sách nhà nước, cán bộ dân chính đảng hoạt động cách mạng ở các chiến trường B, C, K từ ngày 30/04/1975 trở về trước, không có thân nhân chủ yếu (vợ hoặc chồng; bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi; con đẻ, con nuôi hợp pháp) phải trực tiếp nuôi dưỡng ở miền Bắc để nhận trợ cấp B, C, K. Cụ thể là:

a. Hạ sĩ quan, chiến sĩ quân đội nhân dân, công an nhân dân (diện hưởng sinh hoạt phí) quá trình chiến đấu, phục vụ chiến đấu, công tác ở chiến trường phát triển thành người hưởng lương từ ngày 30/04/1975 trở về trước, bao gồm:

- Người được bổ nhiệm giữ chức từ trung đội phó trở lên;

- Người được đề bạt cấp bậc từ Chuẩn úy hoặc trung đội bậc phó trở lên;

- Người được chuyển thành quân nhân chuyên nghiệp; sĩ quan, hạ sĩ quan hưởng lương công an nhân dân hoặc cán bộ, công nhân viên chức Nhà nước, công nhân viên chức quốc phòng, công an hoặc cán bộ dân chính đảng ở miền Nam.

b. Thanh niên xung phong hưởng lương từ ngân sách Nhà nước được cử vào chiến trường B, C, K, hoặc khi đi chiến trường hưởng sinh hoạt phí sau đó trở thành người hưởng lương trong chiến trường từ ngày 30/04/1975 trở về trước.

c. Cán bộ dân chính đảng ở miền Nam thoát ly hoạt động cách mạng tại các chiến trường B, C, K trong khoảng thời gian từ tháng 7/1954 đến 30/04/1975 do các tổ chức Đảng, chính quyền cách mạng từ cấp huyện (quận) trở lên quản lý.

d. Hạ sỹ quan, chiến sỹ quân đội, công an tham gia chiến đấu và hoạt động tại chiến trường B,C,K trong khoảng thời gian từ tháng 7/1954 đến 30/4/1975 nhưng không có thân nhân phải trực tiếp nuôi dưỡng ở Miền Bắc.

e. Cán bộ xã (phường) hoạt động ở Miền Nam trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước trong khoảng thời gian từ tháng 7/1954 đến 30/4/1975.

g. Du kích thôn, ấp ở miền Nam trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước trong khoảng thời gian từ tháng 7 năm 1954 đến ngày 30 tháng 4năm 1975 đã về gia đình, hiện không thuộc diện hưởng chế độ hưu trí, bệnh binh, mất sức lao động hàng tháng .

h. Dân quân tập trung trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước thuộc 07 xã giáp ranh bên bờ Bắc sông Bến Hải trên vĩ tuyến 17 (gồm các xã: Vĩnh Giang, Vĩnh Quang, Vĩnh Thành, Vĩnh Lâm, Vĩnh Sơn, Vĩnh Ô, Vĩnh Hà) và 05 xã nằm trong khu phi quân sự (gồm các xã: Vĩnh Tân, Vĩnh Thạch, Vĩnh Hoà, Vĩnh Hiền, Vĩnh Thuỷ) thuộc huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị.

 

 

 

B. Mẫu đơn, mẫu tờ khai thực hiện thủ tục hành chính

MẪU 1A

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------------------

Ngày……tháng……năm 200…

 

BẢN KHAI CÁ NHÂN

Đề nghị hưởng chế độ một lần theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ                                                                                                                 (Đối tượng chưa được hưởng chế độ, chính sách)

Họ và tên:…………………….Bí danh:………………………….Nam, nữ………

Thuộc đối tượng nguyên là (QN, CAND, CNVC):…………… ………………..

Ngày, tháng, năm sinh:………… ……………………………………….................

Quê quán:………………… ……………………………………………………..

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:…………………… ………………………………

Vào Đảng:…………… ……………………………Chính thức:……………

Nhập ngũ (hoặc tuyển dụng vào CNVC) ngày……..tháng…….năm…………….

Đơn vị khi nhập ngũ (c, d, e, f…) hoặc cơ quan tuyển dụng:………………………Về gia đình từ ngày……..tháng……..năm…………….

Cấp bậc, chức vụ, đơn vị trước khi về gia đình (c, d, e, f…):………………………

Nghề nghiệp sau khi về gia đình:………………………………………………

Đã được khen thưởng trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu:………………………

………………………………………………………………………………………

Lý do chưa được hưởng chế độ, chính sách của Đảng, Nhà nước………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

Các giấy tờ liên quan đến tham gia kháng chiến chống Mỹ còn lưu giữ:…………

BẢNG KÊ THỜI GIAN TRỰC TIẾP THAM GIA KHÁNG CHIẾN                                                                       CHỐNG MỸ CỨU NƯỚC CHO ĐẾN KHI VỀ GIA ĐÌNH

Từ tháng, năm

Đến tháng, năm

Cấp bậc, Chức vụ

Đơn vị (c, d, e, f)

Địa bàn hoạt động

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng thời gian được tính hưởng chế độ một lần:…………………………..năm…….tháng

Những người biết được quá trình tham gia công tác:

1. Họ tên:………… …………..Nơi ở hiện nay………………………

Lý do biết:…………………… ……………………………………………

2. Họ tên:…… ………………..Nơi ở hiện nay……………………………………

Lý do biết:……………………… …………………………………………………

Khai tại……………………………………………………………………………………

Tôi xin cam đoan lời khai trên đây là đúng, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Xác nhận

Người khai

của Ủy ban nhân dân xã (phường)

(Ký, ghi rõ họ, tên)

(Ký tên và đóng dấu)

 

 

 

MẪU 1B

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------------------

Ngày……tháng……năm 200…

 

BẢN KHAI THÂN NHÂN

Đề nghị hưởng chế độ một lần theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ                                                                                                                 (Đối tượng chưa được hưởng chế độ, chính sách)

1. Phần khai về thân nhân của đối tượng:

Họ và tên:…………… ……………………………………….Nam, nữ……………

Ngày, tháng, năm sinh:……………………………………………………………..

Quê quán:………… ……………………………………………………………..

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:………………… ……………………………..

Đơn vị, cơ quan công tác hiện nay:………………… ……………………………

Quan hệ với đối tượng khai dưới đây là:…………………… ……………………

Những người cùng hàng thừa kế gồm:……………… ……………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

 (Kèm theo giấy ủy quyền của các thân nhân cùng hàng thừa kế)

1. Phần khai về đối tượng:

Họ và tên:………………… …………………………………….Nam, nữ………

Ngày, tháng, năm sinh:…………………… ………………………...........................

Quê quán:………………… ……………………………………………………

Vào Đảng:………… ……………………………Chính thức:……………… …..

Nhập ngũ (hoặc tuyển dụng vào CNVC) ngày……..tháng…….năm………………

Đơn vị khi nhập ngũ (c, d, e, f…) hoặc cơ quan tuyển dụng:………………………

Về gia đình từ ngày……..tháng……..năm…………………………………………

Cấp bậc, chức vụ, đơn vị trước khi về gia đình (c, d, e, f…):……………………….

Lý do chưa được hưởng chế độ, chính sách của Đảng, Nhà nước……………………………..

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

Đã từ trần ngày………..tháng……..năm………tại…………………………………

Các giấy tờ của đối tượng còn lưu giữ liên quan đến tham gia kháng chiến chống Mỹ..…………………………...……………

BẢNG KÊ THỜI GIAN TRỰC TIẾP THAM GIA KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ CỨU NƯỚC CHO ĐẾN KHI VỀ GIA ĐÌNH

Từ tháng, năm

Đến tháng, năm

Cấp bậc, Chức vụ

Đơn vị (c, d, e, f)

Địa bàn hoạt động

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng thời gian được tính hưởng chế độ một lần:…………………………..năm………..…….tháng…………

Những người biết được quá trình tham gia công tác:

1. Họ tên:……… ………………..Nơi ở hiện nay………………………………

Lý do biết:………………… ………………………………………………………

2. Họ tên:……… ……………..Nơi ở hiện nay……………………………………

Lý do biết:………………… …………………………………………………

Khai tại………………………………………………………………………………

Tôi xin cam đoan lời khai trên đây là đúng, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Xác nhận

Người khai

của Ủy ban nhân dân xã (phường)

(Ký, ghi rõ họ, tên)

(Ký tên và đóng dấu)

 

 

 

 

 

 

 

 

MẪU 2A

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------------------

Ngày……tháng……năm 200…

 

BẢN KHAI CÁ NHÂN

Đề nghị hưởng chế độ một lần theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg  ngày 08/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ                                                                                                                 (Đối tượng hưởng chế độ B, C,K)

 

Họ và tên:………… …………….Bí danh:……… ………….Nam, nữ……………

Thuộc đối tượng nguyên là (QN, CAND, CNVC):……………… …………………

Ngày, tháng, năm sinh:……………… ……………………………….......................

Quê quán:…………… ……………………………………………………………

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:…………………… ………………………………

………………………………………………………………………………………

Đang nghỉ hưu, MSLĐ, TNLĐ hoặc làm công việc gì ở đâu:…………………………………………………………………………………

Cấp bậc, chức vụ, đơn vị trước khi nghỉ:…………………………………………….. ……………………….

Nhập ngũ (tuyển dụng vào CNVC hoặc thoát ly đối với cán bộ dân chính đảng): ngày…..tháng…..năm………., đơn vị (c, d, e, f):… …………… …………..……

Tái ngũ (nếu có) ngày……..tháng…….năm………………………………………. …………………………………………………………………………………….

Ngày, tháng, năm đi chiến trường B, C, K:…………………………………………

Đơn vị trước khi đi chiến trường B, C, K:……………………………………….. …………………………....................................................................................

Cấp bậc, chức vụ trước khi đi chiến trường B, C, K:……………………………..

Ngày, tháng, năm được đề bạt, bổ nhiệm cấp bậc, chức vụ hưởng lương:………

Trong thời gian ở chiến trường đã ra miền Bắc: đi học, công tác (số lần, thời gian):

Mức lương (hoặc sinh hoạt phí) khi ở miền Bắc:………… …………………

Họ, tên bố:…………… ………………….…sinh:……… …………….…mất:…

Họ, tên mẹ:…………………………………sinh:…………… …………mất:……

Nghề nghiệp, nơi thường trú của bố, mẹ trước 30/4/1975:………………………..

……………………………………………………………………………………..

Họ, tên vợ (hoặc chồng):……………………………… ……………………………

Vợ chồng kết hôn năm:…………………………… ………………………………

Nghề nghiệp, nơi thường trú của vợ (chồng) trước 30/4/1975:…………………………. ……………………………………………....

Họ, tên các con:

1-………………………………sinh:………………………………………………

2-………………………………sinh:………………………………………………

Các giấy tờ liên quan đến tham gia kháng chiến chống Mỹ còn lưu giữ:……………………………………………………………………………….

BẢNG KÊ THỜI GIAN CÔNG TÁC, CHIẾN ĐẤU Ở CHIẾN TRƯỜNG B, C, K KỂ TỪ NGÀY ĐƯỢC HƯỞNG LƯƠNG

Từ tháng, năm

Đến tháng, năm

Cấp bậc, Chức vụ

Đơn vị (c, d, e, f)

Địa bàn hoạt động

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng thời gian được tính hưởng chế độ một lần:…………… …………..năm………..…….tháng…………

 

 

 

Khai tại…………………………………………………………………………….

Tôi xin cam đoan lời khai trên đây là đúng, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Xác nhận

Người khai

của Ủy ban nhân dân xã (phường)

(Ký, ghi rõ họ, tên)

(Ký tên và đóng dấu)

 

 

 

 

 

 

Mẫu 2B

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------------------

Ngày……tháng……năm 200…

 

BẢN KHAI THÂN NHÂN

Đề nghị hưởng chế độ một lần theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ                                                                                                                 (Đối tượnghưởng chế độ B, C, K)

1. Phần khai về thân nhân:

Họ và tên:……………………… …………………………….Nam, nữ…………….

Ngày, tháng, năm sinh:…………………… …………………………......................

Quê quán:………………………… ……………………………………………….

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:……………………… ………………………..

Đơn vị, cơ quan công tác hiện nay:…………………… ……………………………

Quan hệ với đối tượng khai dưới đây là:………………………… ………………..

Những người cùng hàng thừa kế gồm:…………… ………………………………

(Kèm theo giấy ủy quyền của các thân nhân cùng hàng thừa kế)

2. Phần khai về đối tượng:

Họ và tên:…………………… ………………………………….Nam, nữ…………

Sinh năm:…………………Quê quán:………………………… ………...................

Hy sinh (hoặc từ trần) ngày, tháng, năm: …………………………………………

Đơn vị (cơ quan) khi hy sinh (từ trần): ………………………………………….......

Ngày nhhập ngũ (tuyển dụng vào CNVC hoặc thoát ly đối với cán bộ dân chính đảng): ngày…..tháng…..năm………., đơn vị (c, d, e, f):………………………….

Tái ngũ (nếu có) ngày……..tháng…….năm ……………………………………

Đơn vị trước khi đi chiến trường B, C, K:………………………… ………………

Cấp bậc, chức vụ trước khi đi chiến trường B, C, K:………………………… …

Ngày, tháng, năm được đề bạt, bổ nhiệm cấp bậc, chức vụ hưởng lương:………………

Cấp bậc, chức vụ khi hưởng lương: …………………………………………………

Trong thời gian ở chiến trường đã ra miền Bắc: đi học, công tác (số lần, thời gian):………;

Mức lương (hoặc sinh hoạt phí) khi ở miền Bắc:…………………… ……………

Đơn vị công tác trước khi về gia đình: ……………………………………………..

Cấp bậc, chức vụ khi về gia đình: ………………………………………………….

Họ, tên bố:………… ……………….sinh:……… …………mất:…………… …

Họ, tên mẹ:………… ……sinh:………………………………mất:…………… …

Nghề nghiệp, nơi thường trú của bố, mẹ trước 30/4/1975:…………………………

Họ, tên vợ (hoặc chồng):……………………… ……………………………………

Vợ chồng kết hôn năm:…………………………… …………………………

Nghề nghiệp, nơi thường trú của vợ (chồng) trước 30/4/1975:……………………...

Họ, tên các con:

1-……………………………………sinh:………………………………………

2-…………………………………….sinh:…………………………………………

Các giấy tờ liên quan đến tham gia kháng chiến chống Mỹ còn lưu giữ:……………………

 

 

BẢNG KÊ THỜI GIAN CÔNG TÁC, CHIẾN ĐẤU Ở CHIẾN TRƯỜNG B, C, K KỂ TỪ NGÀY ĐƯỢC HƯỞNG LƯƠNG

 

Từ tháng, năm

Đến tháng, năm

Cấp bậc, Chức vụ

Đơn vị (c, d, e, f)

Địa bàn hoạt động

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng thời gian được tính hưởng chế độ một lần:…………………………..năm………..…….tháng…………

Khai tại………………………………………………………………………………

Tôi xin cam đoan lời khai trên đây là đúng, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Xác nhận

Người khai

của Ủy ban nhân dân xã (phường)

(Ký, ghi rõ họ, tên)

(Ký tên và đóng dấu)

 

 

 

MẪU 2C

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------------------

Ngày……tháng……năm 200…

BẢN TRÍCH SAO LÝ LỊCH CỦA ĐỐI TƯỢNG

Về thời gian công tác, chiến đấu tại chiến trường B, C, K   trong thời kỳ chống Mỹ không có thân nhân  phải trực tiếp nuôi dưỡng ở miền Bắc

Họ và tên:…………………… ………...…………………….Nam, nữ……………..

Bí danh:…………………… ……………………………………………………

Quê quán:…………………… ………………………………………………………

Trú quán:………………… ………………………………………………………

Đơn vị công tác, nghỉ hưu, MSLĐ, TNLĐ hoặc làm công việc gì ở đâu:…………………………………………………………………

Tôi trích sao thời gian công tác, chiến đấu tại chiến trường B, C, K của đối tượng nói trên hưởng chế độ một lần như sau:

Từ ngày, tháng, năm đến ngày, tháng, năm

Số tháng

Đơn vị, chiến trường

Cấp bậc, chức vụ

Mức lương

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng thời gian được tính hưởng chế độ một lần:…………………………..năm………..…….tháng…………

Tôi xin cam đoan bản trích sao trên đây về đối tượng là đúng với hồ sơ gốc cơ quan quản l ý, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Người trích sao

Xác nhận của cơ quan quản lý hồ sơ

(Ghi rõ họ, tên)

(Ký tên,đóng dấu)

 

MẪU 3A

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------------------

Ngày……tháng……năm 200…

 

BẢN KHAI CÁ NHÂN

Đề nghị hưởng chế độ một lần theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ                                                                                                                 (Đối tượng dân quân, du kích tập trung, lực lượng mật)

 

1. Phần khai về thân nhân của đối tượng:

Họ và tên:……… ………Bí danh:…….……………………….Nam, nữ…………

Ngày, tháng, năm sinh:………………… ……………………………..................

Quê quán:………………… …………………………………………………………

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:………………………… ……………………….

Vào Đảng:………… ……………………………Chính thức:………………………

Thời gian tham gia dân quân, du kích tập trung, lực lượng mật:………………….

……………………………………………………………………………………..

Được vào đơn vị (b, c dân quân, du kích):…………………… ……………………

Do cấp nào quản lý (ghi rõ):…………………………… …………………………

Về gia đình từ ngày…….tháng…….năm……………………………………………

Đơn vị trước khi về gia đình (b, c, d):…………………… ………………………..

Lý do khi về gia đình:………………… …………………………………………

Nghề nghiệp sau khi về gia đình:……… ………………hiện nay:………………

Đã được khen thưởng tổng kết kháng chiến chống Mỹ:………………………… ………………………………………

Đã được hưởng chế độ, chính sách gì?........................................................................

Các giấy tờ liên quan đến tham gia kháng chiến chống Mỹ còn lưu giữ..……..........................................................................................................

 

 

 

 

BẢNG KÊ THỜI GIAN THỰC TẾ THAM GIA DÂN QUÂN, DU KÍCH TẬP TRUNG, LỰC LƯỢNG LÀM NHIỆM VỤ MẬT

 

Từ tháng, năm

Đến tháng, năm

Số tháng

Cấp bậc, Chức vụ

Đơn vị (c, d, e, f)

Cấp quản lý

Địa bàn hoạt động

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng thời gian được tính hưởng chế độ một lần:…………………………..năm………..…….tháng……………………………………

Những người biết được quá trình tham gia dân quân, du kích tập trung, làm nhiệm vụ mật:

1. Họ tên:……… …………..Nơi ở hiện nay………………………………………

Lý do biết:…………………………… …………………………………………….

2. Họ tên:…… …………..Nơi ở hiện nay…………………………………………

Lý do biết:……………… …………………………………………………………

Khai tại……………………………………………………………………………..

Tôi xin cam đoan lời khai trên đây là đúng, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Xác nhận

Người khai

của Ủy ban nhân dân xã (phường)

(Ký, ghi rõ họ, tên)

(Ký tên và đóng dấu)

 

 

MẪU 3B

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------------------

Ngày……tháng……năm 200…

 

BẢN KHAI THÂN NHÂN

Đề nghị hưởng chế độ một lần theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ                                                                                                                 (Đối tượng dân quân, du kích tập trung, lực lượng mật)

 

1. Phần khai về thân nhân:

Họ và tên:……………………………………………….Nam, nữ………………….

Ngày, tháng, năm sinh:………… ……………………………..................................

Quê quán:…………… …………………………………………………………….

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:……………… ……………………………………

Đơn vị, cơ quan công tác hiện nay:…………… …………………………………..

Quan hệ với đối tượng khai dưới đây là:…………… ……………………………

Những người cùng hàng thừa kế gồm:………………… ……………………….

………………………………………………………………………………………

(Kèm theo giấy ủy quyền của các thân nhân cùng hàng thừa kế)

2. Phần khai về đối tượng:

Họ và tên:…… ………………Bí danh:………… ……………….Nam, nữ……..

Năm sinh:……………………… từ trần…………………………………………

Quê quán:………………… ………………………....................................................

Vào Đảng:………… ………………………..Chính thức:……………………..

Thời gian tham gia dân quân, du kích tập trung, lực lượng mật:…………… ……

Được vào đơn vị:……………… …………………………………………………

Do cấp nào quản lý (ghi rõ)……………………… ………………………………

Về gia đình từ ngày……..tháng……năm…………………………………………

Đơn vị trước khi về gia đình (b, c, d):……………………… ……………………

Nghề nghiệp sau khi về gia đình:……… ………………hiện nay:………… ……

Đã được khen thưởng tổng kết kháng chiến chống Mỹ:……………………

………………………………………………………………………………………

Đã được hưởng chế độ, chính sách gì?.......................................................................

……………………………………………………………………………………..

Các giấy tờ liên quan đến tham gia dân quân, du kích tập trung, làm nhiệm vụ mật còn lưu giữ được:……………………………

BẢNG KÊ THỜI GIAN THỰC TẾ THAM GIA DÂN QUÂN, DU KÍCH TẬP TRUNG, LỰC LƯỢNG LÀM NHIỆM VỤ MẬT

 

Từ tháng, năm

Đến tháng, năm

Số tháng

Cấp bậc, Chức vụ

Đơn vị (c, d, e, f)

Cấp quản lý

Địa bàn hoạt động

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng thời gian được tính hưởng chế độ một lần:………………………..năm………..…….tháng…………

Những người biết được quá trình tham gia dân quân, du kích tập trung, làm nhiệm vụ mật:

1. Họ tên:…… ……………..Nơi ở hiện nay………………………………………..

Lý do biết:…………………… ……………………………………………………..

2. Họ tên:…… …………..Nơi ở hiện nay…………………………………………

Lý do biết:………… ………………………………………………………………..

Khai tại………………………………………………………………………………

Tôi xin cam đoan lời khai trên đây là đúng, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Xác nhận

Người khai

của Ủy ban nhân dân xã (phường)

(Ký, ghi rõ họ, tên)

(Ký tên và đóng dấu)

 

 

 

Mẫu 04

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------------------

Ngày……tháng……năm 200…

GIẤY ỦY QUYỀN

Về việc đứng tên kê khai hưởng chính sách theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg  ngày 08/11/2005                                                                                              của Thủ tướng Chính phủ

 

                                            Kính gửi:   Ủy ban nhân dân xã (phường)……… ………..

                                                               huyện………………..tỉnh (thành phố)…………                                                                                                

Tên tôi là:…………………… ………………………… Năm sinh :…………….

Quê quán:…………… ……………………………………………………………

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:………………… …………………………………

Là…………….của Ông (Bà)………………………………………………………

thuộc đối tượng được thực hiện theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ.

     Nay ủy quyền cho Ông (Bà)…………… …………………………………..quan hệ với đối tượng là……………………...

Hộ khẩu thường trú tại xã (phường)……………………………huyện (quận)………………… …... tỉnh (thành phố)……………… ……………………

     Chịu trách nhiệm đứng tên kê khai để hưởng chế độ, chính sách.

Xác nhận

Người ủy quyền

của Ủy ban nhân dân xã (phường)

(Ký, ghi rõ họ, tên)

 

 

 

 

 

 

 

 

Mẫu 05

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------------------

Ngày……tháng……năm 200…

 

BIÊN BẢN HỘI NGHỊ LIÊN TỊCH

Đề nghị hưởng chế dộ trợ cấp một lần theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ

 

    Hôm nay, ngày……..tháng……..năm 200….,

Tại thôn (bản, ấp, tổ dân phố)…………………………….xã (phường)……………

huyện (quận)……… ………………..tỉnh (thành phố)………………… …………

    Chúng tôi gồm:

1. Trưởng thôn (bản, ấp, tổ dân phố):…………… ………………………………

2. Đại diện chi ủy (chi bộ):………………… ……………………………………

3. Đại diện Chi Hội Cựu chiến binh:………………… ………………………….

4. Đại diện Chi Hội người cao tuổi:……………… ……………………………..

5. Đại diện cán bộ lão thành cách mạng:……………… …………………………

Đã họp để xem xét, đề nghị đối tượng hưởng chế độ theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ.

    Nhất trí xác nhận:

Ông (bà):………………… …………………….còn (hay mất):……………………

Sinh năm………………từ trần ngày……..tháng…….năm………………………..

Quê quán:………………… ………………………………………………………

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:……………………… ……………………………

Là người tham gia kháng chiến chống Mỹ thuộc đối tượng (chưa được hưởng chế độ, chính sách (I); B, C, K (II); dân quân, du kích tập trung (III):……………….

Thời gian từ ngày…….tháng…….năm……..đến ngày…….tháng………năm……

Do đơn vị (tổ chức):…………… ……………..quản lý.

Thời gian thực tế tham gia chống Mỹ theo quy định để tính hưởng chế độ là………năm………tháng.

Đã và đang được hưởng chế độ nghỉ hưu, bệnh binh, mất sức lao động hàng tháng (hoặc chưa được hưởng chính sách gì):…… ……………

Các giấy tờ liên quan đến thời gian tham gia kháng chiến chống Mỹ để làm cơ sở xét thưởng chế độ là:…………………………

Đề nghị cấp trên xem xét và giải quyết cho đối tượng là Ông (Bà)………………………hoặc thân nhân của Ông (Bà)………………………….được hưởng chế độ, chính sách theo quy định hiện hành.

Biên bản lập thành…….bản, các đại diện có mặt nhất trí cùng ký tên dưới đây:

Trưởng thôn bản, ấp, tổ dân phố)

Đại diện Chi ủy (Chi bộ)

Đại diện Chi Hội CCB

Đại diện Chi Hội người cao tuổi

Đại diện cán bộ lão thành cách mạng

Ký, ghi rõ họ tên)

Ký, ghi rõ họ tên)

Ký, ghi rõ họ tên)

Ký, ghi rõ họ tên)

Ký, ghi rõ họ tên)

 

 


Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập
  • Đang online: 5
  • Hôm nay: 248
  • Trong tuần: 1 653
  • Tất cả: 2439599
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CHÂU THÀNH
- Đơn vị quản lý UBND huyện Châu Thành, Số 208, đường 2/9, khóm 2, thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh
- Chịu trách nhiệm chính: Ông Đỗ Minh Tiến - Trưởng Ban Biên tập - Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Thành
- Điện thoại: 02943.872072 - Fax: 02943.872072
- Địa chỉ email: chauthanh@travinh.gov.vn
Ghi rõ nguồn "Trang tin điện tử huyện Châu Thành" khi phát hành lại thông tin từ website này. Designed by VNPT