Đăng ký khai thác cây trồng trong vườn nhà, trang trại và cây trồng phân tán của chủ rừng là hộ gia đình

4. Đăng ký khai thác cây trồng trong vườn nhà, trang trại và cây trồng phân tán của chủ rừng là hộ gia đình

A. Nội dung thủ tục hành chính

a. Trình tự thực hiện thủ tục hành chính

Bước 1: Các tổ chức xây dựng và nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã.

Bước 2: Ủy ban nhân dân cấp xã kiểm tra hồ sơ và viết giấy biên nhận.

Bước 3: Hoàn chỉnh hồ sơ theo yêu cầu của Ủy ban nhân dân cấp xã.

Bước 4: Nhận kết quả tại Ủy ban nhân dân cấp xã.

Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ, buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần (trừ các ngày nghỉ theo quy định).

b. Cách thức thực hiện thủ tục hành chính: Gửi hồ sơ về Ủy ban nhân dân cấp xã.

c. Thành phần, số lượng hồ sơ

* Thành phần hồ sơ:

- Bản đăng ký khai thác.

- Bảng dự kiến sản phẩm khai thác.

* Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.

d. Thời hạn giải quyết thủ tục hành chính: Trong thời hạn 04 ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ hợp lệ, nếu Ủy ban nhân dân cấp xã không có ý kiến thì chủ rừng được khai thác theo đăng ký.

đ. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Các chủ rừng là hộ gia đình.

e. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân cấp xã.

f. Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã.

g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản thống nhất.

h. Phí, lệ phí thực hiện thủ tục hành chính: Không.

i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai thực hiện thủ tục hành chính

Mẫu bảng dự kiến sản phẩm khai thác Ban hành kèm theo Thông tư số   35 /2011/TT-BNNPTNT ngày  20/5/2011 của Bộ Nông nghiệp và PTNT

j. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

k. Căn cứ pháp lý thực hiện thủ tục hành chính

Thông tư số 35/2011/TT-BNNPTNT ngày 20 tháng 5 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn thực hiện khai thác, tận thu gỗ và lâm sản ngoài gỗ.

B. Mẫu đơn, mẫu tờ khai thực hiện thủ tục hành chính

Mẫu bảng dự kiến sản phẩm khai thác

(Ban hành kèm theo Thông tư số 35/2011/TT-BNNPTNT ngày 20/5/2011

 của Bộ Nông nghiệp và PTNT)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

   

BẢNG DỰ KIẾN SẢN PHẨM KHAI THÁC

          1. Thông tin chung

- Tên chủ rừng, hoặc đơn vị khai thác.…………………………

          - Thời gian thực hiện…………………………………

          - Địa danh khai thác: lô…………..khoảnh…………tiểu khu………;

          - Diện tích khai thác:………………..ha ( nếu xác định đươc);

          2. Sản phẩm đăng ký khai thác, tận thu: (thống kê cụ thể theo từng lô, khoảnh)

          a) Gỗ rừng tự nhiên:

TT

Địa danh

Loài cây

Đường kính

Khối lượng (m3)

Tiểu khu

khoảnh

1.

TK: 150

K: 4

a

giổi

dầu

45

1,5

Tổng

          b) Rừng trồng:

TT

Địa danh

Loài cây

Số cây

Khối lượng (m3)

Tiểu khu

khoảnh

1.

TK: 150

K: 4

-

a

-

b

Bạch đàn

Keo

-

45

150

-

10,5

50,5

Tổng

          c) Lâm sản khác:

TT

Địa danh

Loài lâm sản

Khối lượng (m3, cây, tấn)

Tiểu khu

khoảnh

1.

TK: 150

K: 4

a

b

Song mây

Bời lời

1000 cây

100 tấn

Tổng

Xác nhận ( nếu có)                                             Chủ rừng /đơn vị khai thác

                                                                                              (ký tên ghi rõ họ tên,

                                                                                                đóng dấu nếu có)

Mẫu bản đăng ký sản phẩm khai thác

(Ban hành kèm theo Thông tư số 35/2011/TT-BNNPTNT ngày 20/5/2011

của Bộ Nông nghiệp và PTNT)

CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

   

BẢN ĐĂNG KÝ KHAI THÁC

          Kính gửi:.....................................................................

- Tên chủ rừng, hoặc đơn vị khai thác.………………......................…………

- Địa chỉ:............................................................................................................

được .............................................giao quản lý, sử dụng ..............ha rừng, theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, rừng số ............ngày....... tháng....... năm.......... (hoặc Quyết định giao, cho thuê đất, rừng số...........ngày......... tháng........ năm....... của....... .......................)

          Xin đăng ký khai thác.................................tại lô…………..khoảnh……tiểu khu....…; với số lượng, khối lượng gỗ, lâm sản..

Kèm theo các thành phần hồ sơ gồm:....................................................................... .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

          Đề nghị quý cơ quan xem xét, cho ý kiến./.

                                                                                 Chủ rừng (Đơn vị khai thác)

                                                                                           (ký tên ghi rõ họ tên

                                                                                             đóng dấu nếu có)

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập
  • Đang online: 6
  • Hôm nay: 191
  • Trong tuần: 1 496
  • Tất cả: 2429947
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CHÂU THÀNH
- Đơn vị quản lý UBND huyện Châu Thành, Số 208, đường 2/9, khóm 2, thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh
- Chịu trách nhiệm chính: Ông Đỗ Minh Tiến - Trưởng Ban Biên tập - Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Thành
- Điện thoại: 02943.872072 - Fax: 02943.872072
- Địa chỉ email: chauthanh@travinh.gov.vn
Ghi rõ nguồn "Trang tin điện tử huyện Châu Thành" khi phát hành lại thông tin từ website này. Designed by VNPT