Thủ tục xác nhận đề nghị cấp đổi giấy chứng nhận số nhà

2. Thủ tục xác nhận đề nghị cấp đổi giấy chứng nhận số nhà

A. Nội dung thủ tục hành chính

a. Trình tự thực hiện thủ tục hành chính

- Bước 1: Cá nhân chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định.

- Bước 2: Cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Ủy ban nhân dân cấp thị trấn Châu Thành

- Bước 3: Cán bộ chuyên môn kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ.

+ Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn người nộp bổ sung hồ sơ hoàn chỉnh và hợp lệ;

+ Nếu hồ sơ hoàn chính và hợp lệ thì công chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã tiếp nhận hồ sơ và ra phiếu hẹn ngày trả kết quả theo quy định (đối với trường hợp trả kết quả qua ngày hôm sau).

- Bước 4: Cá nhân nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Ủy ban nhân dân cấp thị trấn Châu Thành

* Lưu ý:

+ Khi đến nhận kết quả thì người nhận phải mang theo và trả lại phiếu nhận hồ sơ đối với trường hợp hồ sơ có giấy hẹn trả kết quả qua ngày hôm sau.

+ Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ, buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần (hoặc sáng thứ Bảy đối với những địa phương có tổ chức làm việc vào sáng thứ Bảy hàng tuần) (trừ các ngày nghỉ theo quy định).

b. Cách thức thực hiện thủ tục hành chính: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Ủy ban nhân dân cấp thị trấn Châu Thành

c. Hồ sơ thực hiện thủ tục hành chính

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Đơn đề nghị cấp đổi cấp giấy chứng nhận số nhà (phụ lục 1 kèm theo Quyết định số 05/2010/QĐ-UBND ngày 30/8/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh).

- Đơn xác nhận nhà ở hợp pháp.

- Một trong những loại giấy tờ về quyền sở hữu nhà hoặc quyền sử dụng đất.

* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) bộ.

d. Thời gian giải quyết thủ tục hành chính: Từ 01 đến 04 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hoàn chỉnh và hợp lệ.

e. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

f. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp thị trấn Châu Thành- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp thị trấn Châu Thành

g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Xác nhận.

h. Phí, lệ phí thực hiện thủ tục hành chính: Không.

i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai thực hiện thủ tục hành chính: Đơn đề nghị cấp đổi giấy chứng nhận số nhà (phụ lục 1 kèm theo Quyết định số 15/2008/QĐ-UBND, ngày 20/8/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh).

j. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

k. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Quyết định số 05/2006/QĐ-BXD ngày 08/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về ban hành Quy chế đánh số và gắn biển số nhà;

- Quyết định số 15/2008/QĐ-UBND, ngày 20/8/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh Ban hành Quy định đánh số nhà và gắn biển số nhà trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

- Quyết định số 05/2010/QĐ-UBND ngày 30/8/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định đánh số nhà và gắn biển số nhà trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

B. Mẫu đơn, mẫu tờ khai thực hiện thủ tục hành chính

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 


ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN SỐ NHÀ

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân (*)

 

Tôi tên là(**) .............................................  

CMND (hộ chiếu) số: ..............................

Cấp ngày: .................... tháng............. năm........... Nơi cấp: ………………

Thường trú tại: ………………………………………………………………

Số điện thoại: ………………………………………………………………..

Đại diện cơ quan (nếu là tổ chức đề nghị cấp giấy chứng nhận) :

................................................................................................ ..........................................................................................................

Đề nghị cấp giấy chứng nhận số nhà ở theo Quyết định số 05/2006/QĐ-BXD ngày 08/3/2006 của Bộ Xây dựng cho nhà ở (công trình xây dựng) sau đây:

Địa chỉ nhà ở (căn hộ, công trình xây dựng)..........................

Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số (nếu có):

......................................  cấp ngày: ............. /........................ /

Nguồn gốc nhà ở (công trình xây dựng)

................................................................................................

Lý do đề nghị cấp giấy chứng nhận số nhà: ..........................

Kèm theo đơn này có các giấy tờ sau (ghi rõ bản chính hoặc bản sao):

1/............................................................................................

2/............................................................................................

3/............................................................................................

Tôi cam đoan những lời khai trong đơn là đúng sự thực, chịu trách nhiệm về tính xác thực của nhà ở và cam kết thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính đúng thời hạn theo quy định của Nhà nước.

                                         ................, ngày ...... tháng ..... năm .........

                                                              Chủ sở hữu nhà (sử dụng)

                                                                          Ký và ghi rõ họ, tên)

(*) Ghi tên cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận

(**) Ghi tên chủ sử dụng hoặc chủ sở hữu nhà ở (công trình xây dựng)

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập
  • Đang online: 2
  • Hôm nay: 185
  • Trong tuần: 1 297
  • Tất cả: 2434080
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CHÂU THÀNH
- Đơn vị quản lý UBND huyện Châu Thành, Số 208, đường 2/9, khóm 2, thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh
- Chịu trách nhiệm chính: Ông Đỗ Minh Tiến - Trưởng Ban Biên tập - Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Thành
- Điện thoại: 02943.872072 - Fax: 02943.872072
- Địa chỉ email: chauthanh@travinh.gov.vn
Ghi rõ nguồn "Trang tin điện tử huyện Châu Thành" khi phát hành lại thông tin từ website này. Designed by VNPT