Huyện Châu Thành tổng kết 20 năm thực hiện đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể và 10 năm thực hiện Luật Hợp tác xã năm 2012

      Ngày 07/10/2021, Huyện Châu Thành tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 18/3/2002 Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX) về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể và 10 năm thực hiện Luật Hợp tác xã năm 2012. Tham dự tại điểm cầu Phòng họp trực tuyến UBND huyện có ông Thái Phước Lộc - Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Trà Vinh, ông Nguyễn Trọng Nhân - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, lãnh đạo các ngành, đoàn thể huyện, đại diện các Hợp tác xã tiêu biểu trong huyện. Ông Thạch Chiên - Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Thành chủ trì hội nghị.

Qua 20 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 18/3/2002 Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX) về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể và 10 năm thực hiện Luật Hợp tác xã năm 2012, huyện Châu Thành triển khai thực hiện tốt một số chính sách về đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, đất đai, hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao khoa học kỹ thuật và công nghệ,… và tăng cường, nâng cao vai trò quản lý của Nhà nước trong hỗ trợ thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn huyện. Kết quả đến nay, toàn huyện có 406 tổ kinh tế hợp tác, với 7.500 thành viên, doanh thu bình quân mỗi tổ kinh tế hợp tác là 1 tỷ 200 triệu đồng/năm, lợi nhuận bình quân 60 triệu đồng/năm. Đồng thời, toàn huyện có 21 hợp tác xã và 01 Quỹ tín dụng nhân dân, tăng 18 Hợp tác xã so năm 2012, với tổng số 2.840 thành viên, tổng vốn điều lệ trên 30 tỷ đồng, tổng doanh thu trên 71 tỷ 930 triệu đồng, tổng lợi nhuận là 7 tỷ 494 triệu đồng (bình quân lợi nhuận đạt 340 triệu đồng/hợp tác xã).

      Nhìn chung, qua triển khai thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 18/3/2002 Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX) về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể và 10 năm thực hiện Luật Hợp tác xã năm 2012 trên địa bàn huyện Châu Thành đã tạo cho người nông dân ý thức được sự hợp tác trong lao động, phát huy truyền thống đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong sản xuất; các Hợp tác xã và tổ hợp tác cơ bản đáp ứng được một phần nhu cầu hợp tác phát triển kinh tế của hộ gia đình và người lao động tích cực chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn, hầu hết các hợp tác xã đã chuyển đổi và đang hoạt động theo đúng quy định của Luật Hợp tác xã năm 2012. Qua đó, tình hình phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn huyện có bước chuyển biến tích cực, kinh tế tập thể, hợp tác xã đã đóng góp quan trọng trong sự phát triển chung của huyện; phát huy vai trò trong xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là các hợp tác xã nông nghiệp tăng dần về số lượng và chất lượng, hoạt động ổn định, tài sản vốn được bảo toàn và có lãi, thu hút được nhiều hộ nông dân tham gia,…

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận nêu lên những kết quả đạt được, những mặt hạn chế trong hoạt động và công tác chỉ đạo trong lĩnh vực kinh tế tập thể và đóng góp những giải pháp thực hiện trong thời gian tới.

Về phương hướng phát triển trong thời gian tới, huyện Châu Thành tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khoá IX) về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể; Tập trung chỉ đạo trọng tâm công tác tuyên truyền nhằm tạo sự thống nhất cao hơn nữa về nhận thức trong nội bộ cán bộ đảng viên và quần chúng nhân dân về kinh tế tập thể; Tuyên truyền, vận động chính sách của Nhà nước về phát triển tổ hợp tác cũng như lợi ích của tổ hợp tác đối với các tổ viên và đối với cộng đồng; Định hướng nhân rộng và phát triển loại hình tổ hợp tác, Hợp tác xã phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội cụ thể ở từng địa phương, đặc biệt chú ý phát triển tổ hợp tác ở khu vực nông nghiệp, nông thôn; Khuyến khích kinh tế tập thể phát triển, không ngừng nâng cao hiệu quả; tăng cường đầu tư vào sản xuất cả về cơ sở vật chất, trình độ khoa học công nghệ và tiềm lực kinh tế, đặc biệt là sản xuất nông nghiệp, hợp tác liên doanh với mọi thành phần kinh tế, giải quyết việc làm cho xã viên và người lao động; Quan tâm đào tạo nguồn nhân lực cho các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về kinh tế tập thể sâu rộng trong xã hội.

         Phan Thưa

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Bản đồ hành chínhThống kê truy cập
  • Đang online: 11
  • Hôm nay: 1285
  • Trong tuần: 15,460
  • Tất cả: 532,969