Huyện Châu Thành thả nuôi trên 381 triệu con giống thủy sản

Tính từ đầu vụ đến cuối tháng 5/2022, huyện Châu Thành có 4771 lượt hộ thả nuôi trên 381 triệu con giống thủy sản các loại trên diện tích 2021 ha, đạt 6,88% kế hoạch, tập trung ở các xã Long Hòa, Hòa Minh, Hưng Mỹ và Phước Hảo. Trong đó có 928 hộ thả nuôi gần 22 triệu con giống tôm càng xanh trên diện tích 842 ha; có 1314 hộ thả nuôi trên 298 triệu con giống tôm thẻ chân trắng trên diện tích 597 ha; có 950 hộ thả nuôi gần 46 triệu con giống tôm sú trên diện tích 491 ha; có 1487 hộ thả nuôi gần 11 triệu con giống cua biển trên diện tích 884 ha và có 112 hộ thả nuôi 4,5 triệu con giống cá lóc trên diện tích gần 5 ha.

Bên cạnh đó, huyện Châu Thành có 179 hộ chủ yếu ở hai xã Long Hòa và Hòa Minh nuôi tôm thẻ thâm canh bị thiệt hại trên 45 triệu con giống trên diện tích 48 ha. Tỷ lệ thiệt hại trên 19% về số hộ thả nuôi tôm thẻ thâm canh, 15% về diện tích và 16% về con giống so tổng số.

Để hỗ trợ cho người nuôi bị thiệt hại, huyện Châu Thành đã cấp phát cho 108 hộ 13.564 kg hóa chất Chlorine xử lý ao nuôi bị thiệt hại với diện tích trên 30 ha.

Cũng đến cuối tháng 5/2022, huyện Châu Thành có tổng sản lượng nuôi, khai thác và đánh bắt thủy sản trên 8593 tấn, đạt 35,7% kế hoạch, trong đó sản lượng nuôi trên 5080 tấn, chiếm 59,11%; khai thác biển 2930 tấn, chiếm 34,09% và khai thác nội đồng 583 tấn, chiếm 6,75% so với tổng số.

  Quốc Khánh

1 2 3 4 5  ... 
Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập
  • Đang online: 26
  • Hôm nay: 428
  • Trong tuần: 13,770
  • Tất cả: 1,563,725