Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội (HĐQT NHCSXH) huyện Châu Thành tổ chức phiên họp thường kỳ quý III năm 2022

Ngày 21/10, Ban Đại diện HĐQT NHCSXH huyện Châu Thành đã tổ chức cuộc họp thường kỳ quý III năm 2022. Ông Đỗ Minh Tiến - Phó Chủ tịch UBND huyện - Trưởng Ban Đại diện HĐQT NHCSXH huyện chủ trì phiên họp. Cuộc họp còn có sự tham dự ông Dương Huy Phong - Giám đốc NHCSXH tỉnh Trà Vinh.

Một số hình ảnh tại Hội nghị

Trong những tháng đầu năm, Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện đã quan tâm chỉ đạo sát sao đối với hoạt động của NHCSXH huyện, thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, quyết liệt và có hiệu quả, triển khai tốt các chương trình tín dụng chính sách theo Nghị quyết 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ.

Tại hội nghị các đại biểu đã được nghe ông Nguyễn Mai Dư Khuyến, Giám đốc NHCSXH huyện báo cáo kết quả hoạt động của Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện quý III/2022. Theo báo cáo tổng dư nợ đến 30/9/2022 là 455.045 triệu đồng, đạt 97,03% kế hoạch giao, tăng 52.326 triệu đồng so với đầu năm (tỷ lệ tăng trưởng 12,99%), với 18.321 hộ vay. Nợ quá hạn 772 triệu đồng, chiếm 0,17%; nợ khoanh là 1.453 triệu đồng, chiếm 0,32% trong tổng dư nợ. Doanh số cho vay 9 tháng đầu năm là 121,8 tỷ đồng, với 4.693 lượt khách hàng vay vốn. Dư nợ tăng trưởng tập trung chủ yếu các chương trình: hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm; nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; hộ mới thoát nghèo; hộ cận nghèo; hộ nghèo…. Tín dụng chính sách xã hội đã góp phần quan trọng thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách, mục tiêu, nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước đã đề ra về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, tập trung phát triển nguồn nhân lực, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn huyện.

Tại phiên họp các đại biểu đã thảo luận đánh giá về các vấn đề liên quan đến nâng cao chất lượng hoạt động của tổ TK&VV; hiệu quả vốn vay các chương trình; xử lý nợ rủi ro… và một số khó khăn, tồn tại, hạn chế, đề xuất các giải pháp để thực hiện tốt hơn trong những tháng cuối năm 2022.    

Ông Dương Huy Phong - Giám đốc NHCSXH tỉnh Trà Vinh đánh giá cao sự chỉ đạo của BĐD HĐQT NHCSXH huyện, thể hiện qua kết quả đạt được trong công tác tín dụng chính sách trên địa bàn huyện 9 tháng đầu năm 2022. Giải đáp những khó khăn, vướng mắc củng như đưa ra các giải pháp để PGD NHCSXH huyện thực hiện đạt chỉ tiêu năm 2022. Đề nghị UBND huyện tiếp tục quan tâm cân đối, chuyển nguồn vốn ngân sách huyện sang NHCSXH theo chỉ tiêu, kế hoạch được giao để bổ sung cho vay các đối tượng chính sách xã hội trên địa bàn; đặc biệt là Đề án số 636/UBND ngày 06/06/2022 của UBND huyện về cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm trên địa bàn huyện Châu Thành giai đoạn 2022-2025.

Kết luận hội nghị Ông Đỗ Minh Tiến - Phó Chủ tịch UBND huyện - Trưởng Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH huyện đã ghi nhận, biểu dương những kết quả mà Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện đã đạt được 9 tháng đầu năm 2022; đồng thời nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, trong đó tập trung thực hiện hiệu quả các chính sách tín dụng ưu đãi, chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, giai đoạn I từ năm 2021 đến 2025 theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP ngày 26/4/2022 của Chính phủ và Nghị quyết 14/2022/NQ-HĐND ngày 18/10/2022 sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 04/2021/NQ-HĐND ngày 19/3/2021 của HĐND tỉnh quy định về chính sách hỗ trợ cải thiện nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021 - 2025. Kiện toàn kéo giảm tổ trung bình, tổ yếu, tổ có nợ quá hạn trên 2%; rà soát, phân tích các khoản nợ quá hạn, lãi tồn đọng để đôn đốc thu hồi. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện các chính sách tín dụng.

                                                                                              NHCSXH

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập
  • Đang online: 2
  • Hôm nay: 1977
  • Trong tuần: 37,712
  • Tất cả: 1,840,948