Ban Đại diện Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Châu Thành sơ kết hoạt động quý I năm 2023

Ngày 20/4/2023, Ban Đại diện Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Châu Thành tổ chức cuộc họp sơ kết hoạt động quý I và triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2023. Tham dự có ông Dương Huy Phong - Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Trà Vinh, các thành viên Ban Đại diện Ngân hàng Chính sách xã hội huyện. Ông Đỗ Minh Tiến - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành, Trưởng Ban Đại diện Ngân hàng Chính sách xã hội huyện chủ trì cuộc họp.

Quang cảnh cuộc họp

Quý I năm 2023, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Châu Thành có tổng nguồn vốn đạt 489.000 triệu đồng, tăng 18.202 triệu đồng so năm 2022, trong đó: Nguồn vốn từ Trung ương là 397.391 triệu đồng tăng 6.911 triệu đồng so với đầu năm, chiếm tỷ trọng 81,38% tổng nguồn vốn; nguồn vốn địa phương là 38.791 triệu đồng, tăng 6.161 triệu đồng so với đầu năm, chiếm tỷ trọng 6,89% tổng nguồn vốn; nguồn vốn huy động từ tiền gửi của khách hàng: 52.818 triệu đồng (tăng 5.130 triệu đồng so đầu năm), trong đó huy động của các tổ chức và cá nhân: 29.108 triệu đồng, (tăng so với đầu năm 6.319 triệu đồng); huy động qua Tổ tiết kiệm và vay vốn: 17.120 triệu đồng, (giảm so với đầu năm 1.189 triệu đồng).

Cũng trong quý I năm 2023, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Châu Thành có tổng doanh số cho vay đạt 33.212 triệu đồng, cho 1.089 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn. Tổng doanh số thu nợ đạt 15.360 triệu đồng; tổng dư nợ đến 31/3/2023 là 488.621 triệu đồng, đạt 97,03% kế hoạch giao, tăng 17.823 triệu đồng so với đầu năm (tỷ lệ tăng trưởng 3,79%), với 18.703 hộ vay. Dư nợ bình quân 26,1 triệu đồng/hộ (tăng 3,4 triệu đồng so cùng kỳ). Dư nợ bình quân trên một xã, thị trấn hiện nay trên 34,9 tỷ đồng, đơn vị có dư nợ cao nhất là xã Đa Lộc 55,9 tỷ đồng, thấp nhất là thị trấn Châu Thành 17,2 tỷ đồng.

Về kết quả thực hiện các nhiệm vụ theo Nghị quyết của Ban Đại diện Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Châu Thành quý IV năm 2022, đến nay, Ban Đại diện Ngân hàng chính sách xã hội huyện đã thực hiện đạt 6/8 chỉ tiêu gồm: công tác giải ngân hoàn thành trên 95,5% chỉ tiêu tín dụng được giao; vốn nhận ủy thác tại địa phương tăng 01 tỷ đồng so với năm 2022; thực hiện hoàn thành chỉ tiêu huy động tiền gửi; t lệ nợ quá hạn duy trì dưới mức bình quân toàn tỉnh; tỷ lệ thu nợ gốc đến nay đạt 97,13% (chỉ tiêu trên 93%); chất lượng hoạt động đến nay toàn huyện đạt 93,84 điểm (chỉ tiêu trên 90 điểm).

Về phương pháp phương hướng nhiệm vụ quý II năm 2023, Ban Đại diện Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Châu Thành đề ra nhiệm vụ và giải pháp nhằm thực hiện đạt các chỉ tiêu cụ thể như: Hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch tín dụng trên 98%; Vốn nhận ủy thác tại địa phương tăng 1 tỷ đồng so quý I/2023; Hoàn thành 60% chỉ tiêu huy động tiền gửi của các tổ chức, cá nhân và tiền gửi Tổ TK&VV năm 2023; Tỷ lệ nợ quá hạn duy trì dưới mức bình quân toàn tỉnh năm 2022; (5) Tỷ lệ thu nợ gốc đến hạn đạt trên 93%; Hoạt động giao dịch xã đạt bình quân trên 86 điểm; Kết quả chấm điểm tổ TK&VV đạt bình quân trên 90 điểm, không có tổ xếp loại yếu; Chất lượng hoạt động tín dụng toàn huyện đạt trên 90 điểm, không có xã xếp loại khá.

Phan Thưa - Tô Son

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập
  • Đang online: 5
  • Hôm nay: 6357
  • Trong tuần: 35,088
  • Tất cả: 1,834,708