Đoàn giám sát của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát tình hình và hiệu quả hoạt động của kinh tế tập thể và Hợp tác xã trên địa bàn huyện Châu Thành

Ngày 16/3/2023, Đoàn giám sát của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh do ông Nguyễn Quốc Phương - Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách làm Trưởng Đoàn có buổi giám sát về tình hình, hiệu quả hoạt động của kinh tế tập thể và Hợp tác xã trên địa bàn huyện Châu Thành giai đoạn 2021-2022. Tiếp và làm việc với Đoàn ông có Thạch Chiên - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành, lãnh đạo phòng ban, ngành huyện có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.

Một số hình ảnh tại buổi làm việc

Trong 2 năm (2021-2022), huyện Châu Thành tổ chức triển khai có hiệu quả nhiều chủ trương, chính sách của Trung ương, của tỉnh về phát triển kinh tế tập thể và Hợp tác xã các Hợp tác xã. Từ nguồn lực và các chính sách hỗ trợ, các loại hình kinh tế hợp tác trên địa bàn huyện tiếp tục được củng cố, duy trì phát triển, năng lực hoạt động sản xuất, kinh doanh ngày càng có hiệu quả. Nhiều Hợp tác xã và Tổ hợp tác thực hiện tốt việc sắp xếp cơ cấu tổ chức sản xuất; các hoạt động liên kết sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm,… ngày càng hiệu quả, phục vụ tốt nhu cầu sản xuất và nâng cao đời sống của thành viên. Hai năm qua, huyện Châu Thành phát triển mới 05 Hợp tác xã, 25 Tổ hợp tác. Nâng đến nay, toàn huyện có 24 hợp tác xã, 01 Liên hiệp Hợp tác xã, 01 Quỹ tín dụng nhân dân với 2.922 thành viên, vốn điều lệ gần 32 tỷ đồng (có 17 Hợp tác xã hoạt động lĩnh vực nông nghiệp - thủy sản) và 334 Tổ hợp tác với 6.357 thành viên (lĩnh vực nông nghiệp - thủy sản có 323 Tổ hợp tác).  Năm 2022 lợi nhuận đạt 415 triệu đồng/hợp tác xã, tăng 146 triệu đồng so năm 2021. Qua đánh giá chất lượng hoạt động năm 2022, có 09 Hợp tác xã hoạt động tốt, chiếm 41%, 07 Hợp tác xã hoạt động khá, chiếm 32%, 06 Hợp tác xã hoạt động trung bình, chiếm 27%, không có hợp tác xã hoạt động yếu.

Từ các chương trình, chính sách đã đầu tư trên 01 tỷ đồng hỗ trợ xây dựng trụ sở làm việc - xây dựng nhà xưởng sơ chế, bảo quản sản phẩm rau củ quả sau khi sơ chế cho Hợp tác xã Nông nghiệp Thương mại và Sản xuất dịch vụ Xuân Thành, hệ thống máy đóng gói gạo tự động cho Hợp tác xã Nông nghiệp Phú Mỹ Châu và máy phân loại kích cỡ nghêu cho Hợp tác xã Tiến Thành. Huyện đăng ký thực hiện nhu cầu hỗ trợ lồng ghép Chương trình mục tiêu quốc gia cho 09 Hợp tác xã với số tiền 23 tỷ 735 triệu đồng; triển khai tiếp cận chính sách đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng 4 tỷ 200 triệu đồng,….

Kết luận buổi giám sát, ông Nguyễn Quốc Phương - Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh ghi nhận, đánh giá cao những kết quả trong phát triển kinh tế tập thể và Hợp tác xã trên địa bàn huyện Châu Thành. Đồng thời, đề nghị huyện Châu Thành tiếp tục triển khai, tuyên truyền thường xuyên luật HTX sâu rộng đến các HTX và các thành viên; thường xuyên kiểm tra, rà soát, đánh giá tình hình hoạt động thực tế của HTX trên địa bàn, qua đó kịp thời củng cố, nâng cao chất lượng, phát huy và nhân rộng các mô hình liên kết kinh doanh có hiệu quả; kịp thời hướng dẫn và hỗ trợ các HTX hoạt động có hiệu quả tiếp cận các nguồn vốn vay. Đồng thời, củng cố, nâng cao nhân lực quản lý và giải thể các HTX hoạt động không hiệu quả

Tô Son-TT

1 2 3 4 5  ... 
Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập
  • Đang online: 47
  • Hôm nay: 1379
  • Trong tuần: 14,283
  • Tất cả: 1,401,574