Huyện ủy Châu Thành sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng hệ thống chính trị quý I năm 2024
Thực hiện chương trình làm việc toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện (khóa XII), ngày 08/4/2024, Huyện ủy Châu Thành tổ chức Hội nghị lần thứ 19 sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng hệ thống chính trị quý I và triển khai chương trình công tác quý II năm 2024. Tham dự có Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Trà Vinh Nguyễn Thị Minh Tâm, các Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Bí thư chi bộ, đảng bộ cơ sở trực thuộc Huyện ủy, Trưởng phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện. Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Châu Thành Huỳnh Công Lập và các Phó Bí thư Huyện ủy cùng chủ trì hội nghị.
anh tin bai

Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Châu Thành Huỳnh Công Lập phát biểu chủ trì hội nghị

Quý I năm 2024, Huyện ủy Châu Thành đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết năm 2024 của Huyện ủy ngay từ tháng đầu năm. Trên lĩnh vực kinh tế, giá trị sản xuất thực hiện trên 2.156,5 tỷ đồng, đạt 21,24% Nghị quyết (tăng 6,36% so với cùng kỳ), trong đó khu vực 2 tăng 12,46% so với cùng kỳ; tổng diện tích gieo trồng 14.898 ha, đạt 31,28% Nghị quyết (tăng 72 ha so với cùng kỳ); tập trung triển khai kế hoạch phòng, chống dịch bệnh dịch tả heo Châu Phi trên địa bàn xã Thanh Mỹ và kiểm soát, không để phát sinh ổ dịch mới; diện tích thả nuôi thủy sản trên 2.213ha, đạt 50,09% kế hoạch, sản lượng thủy sản trên 5.253 tấn, đạt 21,25% kế hoạch (tăng 21,25 tấn so với cùng kỳ); phát triển mới 22/75 doanh nghiệp, đạt 29,33% Nghị quyết, nâng đến nay toàn huyện hiện có 427 doanh nghiệp đang hoạt động. Năm 2024, huyện phân bổ nguồn vốn trên 153 tỷ đồng thực hiện 32 công trình, dự án, đến nay đã giải ngân 20 tỷ đồng, đạt 13,03% kế hoạch; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 39 tỷ đồng, đạt 29,66% Nghị quyết; hoàn thành hồ sơ đề nghị xét công nhận xã Mỹ Chánh đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao, xã Hưng Mỹ đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao kiểu mẫu năm 2023. Trên lĩnh vực văn hóa - xã hội, Huyện ủy Châu Thành lãnh đạo thực hiện tốt công tác chăm lo cho Nhân dân vui xuân, đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, đã vận động và tặng quà trị giá trên 3 tỷ 850 triệu đồng; thực hiện tốt công tác phòng, phòng chống dịch bệnh nguy hiểm ở người; tổ chức tư vấn, giới thiệu và giải quyết việc làm cho 855 lao động, đạt 24,43% Nghị quyết và giới thiệu 100 lao động làm việc có thời hạn ở nước ngoài, đạt 83,33% kế hoạch. Trong quý I, huyện Châu Thành tổ chức đưa 171 thanh niên lên đường nhập ngũ, đạt 100% chỉ tiêu tỉnh giao; tập trung chỉ đạo thực hiện công tác phòng, chống tội phạm tệ nạn xã hội, bảo đảm tình hình an ninh chính trị trên địa bàn huyện ổn định.

Trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, Huyện ủy Châu Thành lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Tỉnh ủy, Huyện ủy với tỷ lệ đảng viên dự đạt 98,45%, hội viên các đoàn thể dự đạt 92%; hoàn thành công tác kiểm điểm, đánh giá xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2024 theo quy định; quyết định kết nạp 3 đảng viên, công nhận đảng viên dự bị thành đảng viên chính thức 20 trường hợp. Bên cạnh đó, Ban Dân vận Huyện ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội huyện tập trung tuyên truyền Nghị quyết năm 2024 của Tỉnh ủy, Huyện ủy, chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024 của tỉnh, công tác xây dựng nông thôn mới, vệ sinh cảnh quang môi trường,... Qua thực hiện các phong trào, huyện đã phát triển 21 đoàn viên, hội viên, nâng đến nay có 116.334 đoàn viên, hội viên, đạt 91,37% so với đối tượng tập hợp.

anh tin bai

Một số hình ảnh tại hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận đánh giá những kết quả nổi bật trong những nội dung, lĩnh vực công tác quý I và đề xuất giải pháp khắc phục những hạn chế trong thực hiện chính sách hỗ trợ tái cơ cấu nông nghiệp, tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế, công tác cải cách hành chính, công tác tư tưởng, công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị,…

Triển khai chương trình công tác quý II năm 2024, Huyện ủy Châu Thành đề ra nhiệm vụ công tác trọng tâm trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Theo đó, huyện tiếp tục lãnh đạo thực hiện có hiệu quả chính sách hỗ trợ tái cơ cấu ngành nông nghiệp, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, tăng cường rà soát, kiểm tra, đánh giá hoạt động các Hợp tác xã; thực hiện tốt các chính sách mời gọi đầu tư, tạo điều kiện cho doanh nghiệp và cơ sở sản xuất kinh doanh đến đầu tư trên địa bàn huyện; tập trung khắc phục hạn chế và đề xuất của người dân qua lấy ý kiến sự hài lòng của dân về kết quả xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà máy xử lý nước thải tập trung của huyện, xây dựng nông thôn mới nâng cao xã Long Hòa và xã nông thôn mới kiểu mẫu xã Lương Hòa A. Chỉ đạo tổ chức tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2024) và Ngày Quốc tế Lao động 01/5; tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân, chỉ đạo các điểm trường trên địa bàn huyện tổ chức kỳ thi học kì 2. Lãnh đạo và giữ vững ổn định an ninh chính trị, tình hình dân tộc, tôn giáo. Chỉ đạo tiếp tục triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá của Tỉnh ủy, Huyện ủy và chuyên đề năm 2024 của tỉnh; các chi bộ, đảng bộ cơ sở tập trung thực hiện kế hoạch khắc phục các hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm, tự phê bình và phê bình của tập thể và cá nhân năm 2023 và các biểu hiện suy thoái; quan tâm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, chú trọng sinh hoạt chuyên đề, triển khai thực hiện có hiệu quả các mô hình “Phát huy tài dân, sức dân - lợi cho dân”; “Chi bộ bốn tốt”, “Đảng bộ bốn tốt”,...

Phát biểu kết luận hội nghị, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Châu Thành Huỳnh Công Lập đề nghị các cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung khắc phục những hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ quý I; đồng thời có giải pháp thực hiện quyết liệt trong xây dựng và giữ vững các tiêu chí nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu; rà soát, tuyên truyền rộng rãi đến người dân về “Đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao, phát thải thấp”, hướng tới phát triển nông nghiệp bền vững và quản lý chặt chẽ trong việc quản lý chuyển đổi mục đích sử dụng đất; tập trung rà soát, tạo nguồn phát triển đảng viên mới, nhất là đối tượng là chủ doanh nghiệp, người lao động trong các công ty, doanh nghiệp; chỉ đạo tổ chức Đại hội đại biểu Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và Đại hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện nhiệm kỳ 2024-2029 theo kế hoạch; tăng cường quản lý và xử lý đất công của huyện và xã, thị trấn,... Bên cạnh đó, Bí thư Huyện ủy cũng đề nghị các cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục tuyên truyền, quán triệt cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân chấp hành các quy định về đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường; công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho Nhân dân; tuyên truyền vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế và công tác tiếp công dân, giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân.

 Tô Son - PT

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập
  • Đang online: 4
  • Hôm nay: 11
  • Trong tuần: 1 305
  • Tất cả: 2429573
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CHÂU THÀNH
- Đơn vị quản lý UBND huyện Châu Thành, Số 208, đường 2/9, khóm 2, thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh
- Chịu trách nhiệm chính: Ông Đỗ Minh Tiến - Trưởng Ban Biên tập - Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Thành
- Điện thoại: 02943.872072 - Fax: 02943.872072
- Địa chỉ email: chauthanh@travinh.gov.vn
Ghi rõ nguồn "Trang tin điện tử huyện Châu Thành" khi phát hành lại thông tin từ website này. Designed by VNPT