• 18/08/2023

  Trà Vinh triển khai Công điện số 02/CĐ-BTTTT ngày 13/8/2023 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc tập trung phòng, chống, giảm thiệt hại do sạt lở đất, bờ sông, bờ biển và lũ quét

  70 lượt xem
 • 16/08/2023

  Tuyên truyền hưởng ứng “Ngày thế giới phòng, chống mua bán người” và “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người - 30/7”

  264 lượt xem
 • 03/08/2023

  Nghị định 42/2023/NĐ-CP ngày 29/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng

  151 lượt xem
 • 15/07/2023

  Trà Vinh chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên biển Đông và mưa lớn, giáo mạnh trên biển

  129 lượt xem
 • 09/06/2023

  Huyện Châu Thành thực hiện Hướng dẫn tạm thời về triển khai xây dựng mô hình thí điểm xã nông thôn mới thông minh, xã thương mại điện tử thuộc Chương trình Chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minh giai đoạn 2021-2025

  Thực hiện Công văn số 2298/UBND-NN ngày 02/6/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc triển khai thực hiện Công văn số 3445/BNN-VPĐP ngày 29/5/2023 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, ngày 06 tháng 6 năm 2023, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành có Công văn số 2259/UBND-NN, qua đó giao Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin, các ngành có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, thị trấn tổ chức triển khai các nội dung Hướng dẫn tạm thời về triển khai xây dựng mô hình thí điểm xã nông thôn mới thông minh, xã thương mại điện tử thuộc Chương trình Chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minh giai đoạn 2021-2025 ban hành kèm theo Công văn số 3445/BNN-VPĐP của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Thường trực Ban Biên tập Trang Thông tin điện tử huyện xin đăng tải toàn văn Công văn số 3445/BNN-VPĐP và Hướng dẫn đính kèm như sau:

  245 lượt xem
 • 14/05/2023

  Kế hoạch thực hiện công tác dân vận chính quyền năm 2023 trên địa bàn huyện Châu Thành

  Để tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác dân vận chính quyền gắn việc thực hiện công tác dân vận chính quyền với thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở (Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2023) và công tác cải cách hành chính nhằm góp phần nâng cao vai trò trách nhiệm tổ chức, hoạt động của bộ máy chính quyền cấp huyện, cấp xã; tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của người dân, khuyến khích các tầng lớp Nhân dân tham gia xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh, công khai, minh bạch, phục vụ Nhân dân; thực hiện tốt Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị; tăng cường đổi mới nội dung, phương thức thực hiện công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền cấp huyện, cấp xã; nâng cao nhận thức, trách nhiệm và hành động của cán bộ, công chức, viên chức về công tác dân vận chính quyền; góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, xây dựng nền hành chính nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại; triển khai thực hiện công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền cấp huyện, cấp xã đồng bộ, hiệu quả; trọng tâm là phục vụ việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng và phòng chống dịch bệnh, thiên tại trên địa bàn huyện, ngày 11 tháng 5 năm 2023, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành có Kế hoạch số 47/KH-UBND, qua đó ban hành Kế hoạch thực hiện công tác dân vận chính quyền năm 2023 trên địa bàn huyện Châu Thành với những nội dung cụ thể như sau:

  203 lượt xem
 • 14/05/2023

  Châu Thành ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Tuần lễ an toàn giao thông đường bộ toàn cầu” tại tỉnh Trà Vinh năm 2023

  Nhằm thiết thực tổ chức các hoạt động tuyên truyền kêu gọi người dân hành động lựa chọn phương tiện tham gia giao thông đường bộ xanh, sạch và an toàn như xe đạp, xe điện, phương tiện giao thông công cộng và đi bộ. Nâng cao nhận thức của người dân trong việc chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ nói chung và nhận thức về lợi ích của việc lựa chọn và hình thành thói quen sử dụng các phương tiện giao thông an toàn thân thiện với môi trường. Căn cứ Kế hoạch số 217/KH-UBATGTQG ngày 09/5/2023 của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia về việc Tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Tuần lễ an toàn giao thông đường bộ toàn cầu " tại Việt Nam năm 2023 và Thực hiện Kế hoạch số 39/KH-BATGT ngày 11/5/2023 của Ban An toàn giao thông tỉnh Trà Vinh Tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Tuần lễ an toàn giao thông đường bộ toàn cầu” tại tỉnh Trà Vinh năm 2023; ngày 12 tháng 5 năm 2023, Ban An toàn giao thông huyện Châu Thành có Kế hoạch số 09/KH- BATGT về tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Tuần lễ an toàn giao thông đường bộ toàn cầu” trên địa bản huyện Châu Thành năm 2023 với các nội dung sau:

  198 lượt xem
 • 14/05/2023

  Kế hoạch thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm huyện Châu Thành đến năm 2025

  Nhằm triển khai đồng bộ các quan điểm, mục tiêu, nội dung, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm đến năm 2025 (gọi tắt là Chương trình OCOP), đảm bảo đúng tiến độ thời gian và hiệu quả theo Quyết định số 919/QĐ-TTg ngày 01/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 2207/QĐ-UBND ngày 14/11/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh, ngày 11 tháng 5 năm 2023, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành có Kế hoạch số 46 /KH-UBND, qua đó ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm huyện Châu Thành đến năm 2025, cụ thể như sau:

  197 lượt xem
 • 26/04/2023

  Trà Vinh triển khai thực hiện Chỉ thị số 10 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ trong tình hình mới

  Thực hiện Công văn số 1645/UBND-CNXD ngày 21/4/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 19/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ, ngày 24 tháng 4 năm 2023, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Trà Vinh có Công văn số 784/STTTT-TTBCXB, qua đó đề nghị Báo Trà Vinh; Đài Phát thanh và Truyền hình Trà Vinh; Phòng Văn hóa và Thông tin và Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao cấp huyện tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đến người dân nhằm nâng cao nhận thức, ý thức, kỹ năng tham gia giao thông an toàn của người dân, vận động người dân chấp hành nghiêm Luật Giao thông đường bộ, Luật Phòng, chống tác hại của rượu bia; thực hiện nghiêm quy định "đã uống rượu bia, không điều khiển phương tiện giao thông”, nhằm từng bước xây dựng và hình thành văn hóa giao thông trong toàn dân. 

  203 lượt xem
 • 26/04/2023

  Châu Thành tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động công chứng trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

  Để bảo đảm an toàn pháp lý cho các bên tham gia giao dịch dân sự, kinh tế; phòng ngừa tranh chấp, bảo vệ quyền, lợi tích hợp pháp của tổ chức, cá nhân khi yêu cầu thực hiện công chúng các hợp đồng, giao dịch trên địa bàn huyện theo chỉ đạo, hướng dẫn tại Công văn số 1246/BTP-BTTP ngày 04/4/2023 của Bộ Tư pháp về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động công chứng và ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 899/VP-NC ngày 14/4/2023 của Văn phòng UBND tỉnh. 

  167 lượt xem
 • 24/04/2023

  Châu Thành triển khai, thực hiện Thông tư của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ quy định một số nội dung và biện pháp thi hành trong số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử

  Căn cứ Công văn số 1471/UBND-THNV ngày 11/4/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc triển khai, thực hiện Thông tư số 01/2023/TT-VPCP ngày 05/4/2023 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; ngày 19 tháng 4 năm 2023, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành có Công văn số 1538/UBND-CNTT, qua đó giao Thủ trưởng các phòng, ban, nganh huyện, Trưởng Công an huyện, Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện, Giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện, Trưởng Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn theo chức năng, nhiệm vụ tổ chức, triển khai thực hiện nghiêm túc Thông tư số 01/2023/TT-VPCP 05/4/2023 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ quy định một số nội dung và biện pháp thi hành trong số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử tại cơ quan, đơn vị, địa phương theo Công văn nêu trên của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; trong đó, tập trung thực hiện việc số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC; rà soát, đánh giá, tái cấu trúc quy trình TTHC để cung cấp dịch vụ công trực tuyến theo quy định,

  258 lượt xem
 • 21/04/2023

  Trà Vinh ban hành Kế hoạch chuyển đổi số năm 2023

  Để các cấp, các ngành tổ chức thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp phát triển Chính quyền điện tử hướng đến Chính quyền số, thúc đẩy phát triển kinh tế số, xã hội số; phát huy hiệu quả chuyển đổi số góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, quản lý xã hội, nâng cao chất lượng, hiệu quả phục vụ người dân, doanh nghiệp; cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, ngày 18 tháng 4 năm 2023, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh có Kế hoạch số 37/KH-UBND về chuyển đổi số tỉnh Trà Vinh năm 2023 với những nội dung cụ thể như sau:

  226 lượt xem
 • 15/04/2023

  Châu Thành phố biến Thông tư số 2/2023/TT-BGTVT ngày 21/3/2023 của Bộ Giao thông vận tải quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

  Thực hiện Công văn số 1353/UBND-KT ngày 10/4/2023 của Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành về việc phố biến Thông tư số 2/2023/TT-BGTVT ngày 21/3/2023 của Bộ Giao thông vận tải quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và Công văn số 113/PKTHT ngày 12/4/2023 của Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện, Thường trực Ban Biên tập Trang Thông tin điện tử huyện xin đăng tải nội dung Thông tư số 2/2023/TT-BGTVT ngày 21/3/2023 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải quy đinh về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ (đính kèm), cụ thể như sau:

  351 lượt xem
 • 06/04/2023

  Châu Thành phổ biến Quyết định của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố bổ sung sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ

  Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, ngày 04 tháng 4 năm 2023, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành có Công văn số 124/VP về việc phổ biến Quyết định số 366/QĐBKHCN ngày 14/3/2023 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố bổ sung sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ đến Thủ trưởng các phòng, ban ngành huyện và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn biết và thực hiện, cụ thể như sau:

  147 lượt xem
 • 22/03/2023

  Châu Thành phổ biến, tuyên truyền về sử dụng đầu số 156 tra cứu thông tin tên miền

  Thực hiện Công văn số 466/STTTT-TTBCXB ngày 17/3/2023 của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Trà Vinh về việc phổ biến, tuyên truyền về sử dụng đầu số 156 tra cứu thông tin tên miền, ngày 20 tháng 3 năm 2023, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành có Công văn số 997/UBND-CNTT về việc phổ biến, tuyên truyền về sử dụng đầu số 156 tra cứu thông tin tên miền, Thường trực Ban Biên tập Trang Thông tin điện tử huyện Châu Thành đăng tải tài liệu hướng dẫn về tra cứu tên miền cụ thể như sau:

  148 lượt xem
 • 22/03/2023

  Trà Vinh triển khai tuyên truyền công tác trẻ em năm 2023

  Theo tinh thần Công văn số 537/SLĐTBXH-BTXHTEBĐG ngày 15/3/2023 của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội về việc thực hiện công tác trẻ em năm 2023, ngày 16 tháng 3 năm 2023, Sở Thông tin và Truyền thông có Công văn số 457/STTTT-TTBCXB, qua đó đề nghị: Báo Trà Vinh, Đài Phát thanh và Truyền hình Trà Vinh, Phòng Văn hóa và Thông tin và Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao cấp huyện phối hợp với các đơn vị có liên quan tăng cường công tác truyền thông về pháp luật, chính sách thực hiện quyền trẻ em theo nội dung Công văn số 636/LĐTBXH-TE ngày 28/02/2023 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội. Đồng thời, chú trọng truyền thông về kiến thức, kỹ năng chăm sóc, bảo vệ trẻ em đến từng gia đình, trường học, lớp học, cộng đồng dân cư, đặc biệt tại vùng khó khăn, dân tộc thiểu số nắm bắt. Ban Biên tập Trang Thông tin điện tử huyện Châu Thành đăng tải Công văn số 636/LĐTBXH-TE về việc hướng dẫn nhiệm vụ trọng tâm công tác trẻ em năm 2023 với những nội dung sau:

  200 lượt xem
 • 16/03/2023

  Kế hoạch triển khai công tác tư vấn nghề nghiệp, việc làm và hỗ trợ khởi nghiệp trên địa bàn huyện Châu Thành

  Nhằm giúp người lao động, học sinh, sinh viên tự nhận thức về khả năng, sở thích, sở trường và nguyện vọng nghề nghiệp của bản thân, có kiến thức, hiểu biết về thế giới nghề nghiệp, việc làm trong xã hội; xu hướng ngành, nghề việc làm trong tương lai để lựa chọn ngành, nghề học phù hợp, ngày 15 tháng 3 năm 2023, Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành có Kế hoạch số 33/KH-UBND, qua đó triển khai công tác tư vấn nghề nghiệp, việc làm và hỗ trợ khởi nghiệp trên địa bàn huyện với những nội dung cụ thể như sau:

  439 lượt xem
 • 16/03/2023

  Châu Thành triển khai Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023 trên địa bàn huyện

  Nhằm thực hiện mục tiêu giảm nghèo đa chiều, bao trùm, bền vững, hạn chế tái nghèo và phát sinh nghèo; hỗ trợ người nghèo, hộ nghèo vươn lên mức sống tối thiểu, tiếp cận các dịch vụ cơ bản theo chuẩn nghèo đa chiều quốc gia, nâng cao chất lượng cuộc sống, thoát nghèo bền vững, góp phần hoàn thành các mục tiêu về giảm nghèo của huyện, ngày 13 tháng 3 năm 2023, Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành có Quyết định số 376/QĐ-UBND, qua đó ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023 trên địa bàn huyện Châu Thành (Dự án 2: Đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo) với những nội dung cụ thể như sau:

  274 lượt xem
 • 15/03/2023

  Kế hoạch chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về TTATXH trên địa bàn huyện Châu Thành năm 2023

  Nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp trong công tác đảm bảo TTATXH. Huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tích cực tham gia thực hiện các biện pháp phòng, chống tội phạm ở địa bàn cơ sở, trọng tâm là xã Hòa Thuận xã được lựa chọn chuyển hóa, ngày 14 tháng 3 năm 2023, Ban Chỉ đạo Phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc huyện Châu Thành có Kế hoạch số 03/KH-BCĐ-CAH về chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về TTATXH trên địa bàn huyện Châu Thành năm 2023 với những nội dung cụ thể như sau:

  507 lượt xem
 • 15/03/2023

  Kế hoạch phát triển người tham gia BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn huyện Châu Thành năm 2023

  Nhằm đề ra các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để các đơn vị vận dụng triển khai phù hợp, hiệu quả, sáng tạo, phấn đấu hoàn thành kế hoạch được giao từng địa bàn xã, thị trấn tại Quyết định số 2499/QĐ-UBND ngày 19/12/2022 của UBND huyện “về việc giao chỉ tiêu kế hoạch - kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2023”, ngày 15/3/2023, Ban Chỉ đạo thực hiện công tác Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế huyện Châu Thành có Kế hoạch số 02/KH-BCĐ về phát triển người tham gia BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn huyện Châu Thành năm 2023 với những nội dung cụ thể như sau:

  157 lượt xem
 • 13/03/2023

  Kế hoạch triển khai công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông huyện Châu Thành năm 2023

  Nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm, tính chuyên nghiệp, đạo đức nghề nghiệp của người thực thi công vụ trong lĩnh vực bảo đảm trật tự an toàn giao thông; nâng cao nhận thức và ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, xây dựng văn hóa giao thông trong cộng đồng,… ngày 10 tháng 3 năm 2023, Ban An toàn giao thông huyện Châu Thành có Kế hoạch số 02/KH-BATGT, qua đó triển khai công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2023 trên địa bàn huyện với những nội dung sau:

  183 lượt xem
 • 13/03/2023

  Châu Thành triển khai thực hiện Nghị định 104/2022/NĐ-CP của Chính phủ và khai thác thông tin công dân bằng thẻ Căn cước công dân

  Ngày 09 tháng 3 năm 2023, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành có Công văn số 821/UBND-NC về việc thực hiện Nghị định 104/2022/NĐ-CP của Chính phủ và khai thác thông tin công dân bằng thẻ Căn cước công dân, qua đó đề nghị Trưởng Công an huyện (Thường trực Ban Chỉ đạo triển khai Đề án 06 huyện), Thủ trưởng các phòng, ban ngành huyện và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn phối hợp thực hiện các nội dung sau:

  172 lượt xem
 • 08/03/2023

  Kế hoạch triển khai thực hiện phun xịt Dịch tả heo Châu Phi tại các chợ trên địa bàn huyện Châu Thành năm 2023

  Để chủ động trong công tác phòng, chống dịch bệnh, nhằm ngăn chặn bệnh Dịch tả heo Châu Phi phát sinh trên địa bàn huyện, ngày 03 tháng 3 năm 2023, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện xây dựng Kế hoạch số 12/KH-PNN, qua đó triển khai thực hiện phun xịt khử trùng, tiêu độc các chợ trên địa bàn huyện với những nội dung cụ thể như sau:

  329 lượt xem
 • 04/03/2023

  Trà Vinh tuyên truyền, phổ biến Quyết định số 148/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  Thực hiện Công văn số 363/STTTT-TTBCXB ngày 03 tháng 3 năm 2023 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Trà Vinh, Thường trực Ban Biên tập Trang Thông tin điện tử huyện Châu Thành xin đăng tải nội dung Quyết định số 148/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí và quy trình đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm trên Trang Thông tin điện tử huyện để người dân biết, thực hiện.

  244 lượt xem
 • 03/03/2023

  Kế hoạch thực hiện “Tháng tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường đợt 1 năm 2023, từ ngày 01/3/2023 đến ngày 31/3/2023” trên địa bàn huyện Châu Thành

  Để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn dịch bệnh nguy hiểm trên gia súc, gia cầm phát sinh và lây lan, bảo đảm an toàn dịch bệnh cho phát triển chăn nuôi, ngày 01 tháng 3 năm 2023, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Châu Thành có Kế hoạch số 06/KH-PNN, qua đó triển khai thực hiện “Tháng tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường đợt 1 năm 2023, từ ngày 01/3/2023 đến ngày 31/3/2023 trên địa bàn huyện Châu Thành với những nội dung cụ thể như sau:

  225 lượt xem
 • 03/03/2023

  Thông báo ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND huyện Đỗ Minh Tiến tại hội nghị tổng kết tình hình thực hiện chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế năm 2022 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023

  Ngày 01 tháng 3 năm 2023, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành có Thông báo số 09/TB-VP, qua đó thông báo ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND huyện Đỗ Minh Tiến tại hội nghị tổng kết tình hình thực hiện chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế năm 2022 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 với những nội dung cụ thể như sau:

  165 lượt xem
 • 03/03/2023

  Quyết định ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Quyết định số 95/QĐ-UBND ngày 19/01/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh

  Ngày 20 tháng 01 năm 2023, Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành có Quyết định số 300/QĐ-UBND, qua đó ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Quyết định số 95/QĐ-UBND ngày 19/01/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh với những nội dung cụ thể như sau:

  198 lượt xem
 • 01/03/2023

  Kế hoạch kiểm tra công vụ năm 2023 trên địa bàn huyện Châu Thành

  Để góp phần ngăn ngừa hành vi vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính; đánh giá những ưu điểm; đồng thời, phát hiện những tồn tại, thiếu sót, khó khăn, bất cập trong quá trình thực hiện nhiệm vụ công vụ; kịp thời phát hiện, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý nghiêm những trường hợp cán bộ, công chức, viên chức, người lao động vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính; cửa quyền, hách dịch, nhũng nhiễu, gây khó khăn, phiền hà đối với tổ chức, công dân, ngày 24 tháng 02 năm 2023, Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành có Kế hoạch số 16/KH-UBND với những nội dung cụ thể như sau:

  326 lượt xem
 • 01/03/2023

  Kế hoạch triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trong tâm công tác bồi thường của Nhà nước trên địa bàn huyện Châu Thành năm 2023

  Tiếp tục triển khai, tổ chức thực hiện đồng bộ, có hiệu quả Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành, ngày 27 tháng 02 năm 2023 Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành có Kế hoạch số 21/KH-UBND với những nội dung cụ thể như sau:

  475 lượt xem
 • 28/02/2023

  Châu Thành triển khai thực hiện Chỉ thị số 27 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch số 04 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ môi trường đô thị và nông thôn trên địa bàn huyện

  Để triển khai, quán triệt các nội dung Chỉ thị số 27-CT/TU ngày 19/10/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Kế hoạch số 04/KH-UBND ngày 17/01/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh đến toàn thể các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể và Nhân dân nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm, tạo sự thống nhất từ nhận thức đến hành động trong công tác bảo vệ môi trường đô thị và nông thôn trên địa bàn huyện; ngày 27 tháng 02 năm 2023, Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành có Kế hoạch số 19/KH-UBND về triển khai thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TU ngày 19/10/2022  của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch số 04/KH-UBND ngày 17/01/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ môi trường đô thị và nông thôn trên địa bàn huyện với những nội dung cụ thể như sau:

  172 lượt xem
 • 28/02/2023

  Châu Thành triển khai, phổ biến các Luật có hiệu lực thi hành năm 2023

  Thực hiện Kế hoạch số 12/KH-UBND ngày 23/02/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc triển khai, phổ biến các Luật có hiệu lực thi hành năm 2023 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; ngày 27 tháng 02 năm 2023, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành có Công văn số 658/UBND-NC, qua đó giao Trưởng phòng Tư pháp huyện chủ trì, phối hợp với Thủ trưởng các phòng, ban ngành huyện và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tổ chức triển khai, phổ biến các Luật có hiệu lực thi hành năm 2023 đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý, đảm bảo nghiêm túc, hiệu quả, thực chất.

  1102 lượt xem
 • 28/02/2023

  Châu Thành triển khai Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2023 trên địa bàn huyện

  Nhằm nâng cao nhận thức và sự tuân thủ pháp luật về An toàn, vệ sinh lao động (sau đây viết tắt là ATVSLĐ) trong các cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh thông qua các hoạt động thông tin, tuyên truyền, chương trình hành động cụ thể về cải thiện điều kiện lao động, đẩy mạnh thực hiện các biện pháp giảm thiểu rủi ro về ATVSLĐ, cải thiện điều kiện làm việc; chăm sóc sức khỏe người lao động, hạn chế thấp nhất tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp,… Đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông, nâng cao ý thức, nhận thức cho người sử dụng lao động và người lao động trong thực hiện Luật An toàn, vệ sinh lao động; Chỉ thị số 29-CT/TW ngày 18/9/2013 của Ban Bí thư về đẩy mạnh công tác ATVSLĐ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, ngày 27 tháng 02 năm 2023, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành có Kế hoạch số 20/KH-UBND, qua đó ban hành kế hoạch hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2023 trên địa bàn huyện, cụ thể như sau:

  384 lượt xem
 • 10/02/2023

  Quyết định phê duyệt, xác định hộ có mức sống trung bình, hộ có thu nhập khá, giàu năm 2022 trên địa bàn huyện Châu Thành

  Ngày 08 tháng 02 năm 2023, Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành có Quyết định số 298/QĐ-UBND, qua đó phê duyệt kết quả điều tra, rà soát, xác định hộ có mức sống trung bình, hộ có thu nhập, khá, giàu năm 2022 trên địa bàn huyện, cụ thể như sau:

  255 lượt xem
 • 30/01/2023

  Châu Thành triển khai thực hiện Nghị quyết số 18/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh

  Ngày 17 tháng 01 năm 2023, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành có Công văn số 202/UBND-VX Về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 18/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh quy định một số nội dung, mức chi thực hiện Dự án truyền thông và giảm nghèo về thông tin thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh theo Công văn số 94/STTT-VP ngày 16/01/2023 của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông với những nội dung cụ thể sau:

  589 lượt xem
 • 30/01/2023

  Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 2378/QĐ-UBND ngày 12/12/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh

  Nhằm đẩy mạnh khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế của huyện Châu Thành để phát triển kinh tế biển, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu, nước biển dâng; khắc phục tốt tình trạng ô nhiễm môi trường, phục hồi và bảo tồn các hệ sinh thái biển; nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, huy động các nguồn lực của nền kinh tế góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế biển bền vững, tranh thủ các nguồn lực đầu tư hoàn thiện hạ tầng 02 xã đảo: Long Hòa và Hòa Minh; nâng cao đời sống Nhân dân, bảo đảm phát triển giáo dục - đào tạo, văn hóa - xã hội, quốc phòng, an ninh của huyện; trước mắt, tập trung ưu tiên đầu tư phát triển 03 nhóm ngành: Khai thác, nuôi trồng thủy hải sản; phát triển du lịch biển; phát triển công nghiệp biển và ven biển để tạo bức phá và trở thành động lực phát triển cho ngành kinh tế khác, ngày 17 tháng 01 năm 2023, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành có Kế hoạch số 04/KH-UBND với những nội dung cụ thể sau:

  571 lượt xem
 • 30/01/2023

  Kế hoạch Lễ giao nhận quân huyện Châu Thành năm 2023

  Nhằm tập trung sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, phát huy vai trò trách nhiệm của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức lễ giao nhận quân năm 2023 long trọng, trang nghiêm, thống nhất đúng nghi lễ, thực sự là ngày hội tòng quân, ngày hội của tuổi trẻ tiếp bước cha, anh lên đường nhập ngũ. Nâng cao ý thức trách nhiệm niềm vinh dự tự hào của thế hệ trẻ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, ngày 16 tháng 01 năm 2023, Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành có Kế hoạch số 02/KH-UBND với những nội dung cụ thể như sau:

  995 lượt xem
 • 22/01/2023

  Châu Thành triển khai đăng ký nhu cầu hỗ trợ vốn đối với Doanh nghiệp nhỏ và vừa theo Quyết định số 2774/QĐ-UBND ngày 29/11/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh

  Thực hiện Công văn số 210/UBND-KT ngày 17 tháng 01 năm 2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành, Ban Biên tập Trang Thông tin điện tử huyện xin đăng tải Công văn số 103/STTTT-BCVTCNTT ngày 16/01/2023 của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông về vệc đăng ký nhu cầu hỗ trợ vốn đối với Doanh nghiệp nhỏ và vừa theo Quyết định số 2774/QĐ-UBND ngày 29/11/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh để các doanh nghiệp trên địa bàn huyện nắm, liên hệ đăng ký khi có nhu cầu.

  673 lượt xem
 • 31/12/2022

  Quyết định công nhận kết quả đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP tỉnh Trà Vinh năm 2022 (đợt 2)

  Ngày 30 tháng 12 năm 2022, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh có Quyết định số 2489/QĐ-UBND, qua đó công nhận kết quả đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP tỉnh Trà Vinh năm 2022, với các nội dung chính như sau: Công nhận 104 sản phẩm (trong đó có 26 sản phẩm đạt hạng 04 sao, 78 sản phẩm đạt hạng 03 sao) của 74 chủ thể gồm: 49 hộ kinh doanh, 10 công ty, 03 doanh nghiệp và 11 hợp tác xã, 01 tổ hợp tác, cụ thể:

  590 lượt xem
 • 06/11/2022

  Trà Vinh: Hỗ trợ tuyên truyền Cuộc thi video clip giới thiệu về cà phê Buôn Ma Thuột

  Thực hiện định hướng tuyên truyền của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh tỉnh Trà Vinh tại Công văn số 2207/STTTT-TTBCXB ngày 02/11/2022 về việc định hướng tuyên truyền tháng 11 năm 2022, Thường trực Ban Biên tập Trang Thông tin điện tử huyện đăng tải Công văn số 1785/STTTT-TTBCXB ngày 17/10/2022 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Lawsk về việc hỗ trợ tuyên truyền Cuộc thi video clip giới thiệu về cà phê Buôn Ma Thuột, cụ thể như sau:

  570 lượt xem
 • 24/10/2022

  Quyết định ban hành giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

  Ngày 30 tháng 9 năm 2022, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh có Quyết định số 1931/QĐ-UBND về việc ban hành giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, qua đó ban hành giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Trà Vinh của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Trà Vinh, cụ thể như sau:

  925 lượt xem
 • 17/10/2022

  Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Kế hoạch truyền thông về ứng phó với biến đổi khí hậu thực hiện cam kết mức phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050

  537 lượt xem
 • 15/10/2022

  Trà Vinh chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên biển Đông

  Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn Trà Vinh, hồi 07 giờ ngày 14/10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 14,5 độ Vĩ Bắc; 111,8 độ Kinh Đông, trên khu vực giữa Biển Đông, cách Đà Nẵng – Quảng Nam khoảng 330km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất nằm gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (5-0-61km/giờ), giật cấp 9, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h, vùng biển phía Tây Bắc của khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông mạnh; gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8, giật cấp 10, biển động mạnh. Dự báo đến 19 giờ ngày 14/10/2022, áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão, đến 7 giờ ngày 15/10/2022 có khả năng suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Thời tiết khu vực tỉnh Trà Vinh có mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông cần đề phòng gió giật và lốc xoáy. Vùng ven biển: Gió Tây đến Tây Nam cấp 4-5, có lúc giật trên cấp 5, biển có lúc động trong cơn dông. Ngày 14 tháng 10 năm 2022, Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Trà Vinh có Công văn số 78/PCTT về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên biển Đông với những nội dung cụ thể sau:

  515 lượt xem
 • 15/10/2022

  Nghị quyết Phiên họp Chính phủ chuyên đề tháng 9 năm 2022

  492 lượt xem
 • 15/10/2022

  Quyết định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho ông Trần Trung Tánh, đất tọa lạc tại ấp Vĩnh Trường, xã Hòa Thuận, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh

  426 lượt xem
 • 07/10/2022

  Kế hoạch tổ chức tiêm vắc xin phòng Covid-19 đợt 59 trên địa bàn huyện Châu Thành

  Ngày 06 tháng 12 năm 2022, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Covid-19 huyện Châu Thành ban hành Kế hoạch số 188/KH-BCĐ về tổ chức tiêm vắc xin phòng Covid-19 đợt 59, cụ thể như sau:

  398 lượt xem
 • 17/08/2022

  Trà Vinh phổ biến Thông tư số 16/2022/TT-BKHĐT ngày 29/7/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  Thực hiện công văn số 2078/VP-CNXD ngày 12/8/2022 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc thông báo Thông tư số 16/2022/TT-BKHĐT ngày 29/7/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

  399 lượt xem
 • 17/08/2022

  Quyết định ban hành Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

  Ngày 16 tháng 8 năm 2022, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh ký, ban hành Quyết định số 20/2022/QĐ-UBND, qua đó ban hành Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, cụ thể như sau:

  698 lượt xem
 • 10/08/2022

  Trà Vinh ban hành Chỉ thị về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2023

  Ngày 14 tháng 7 năm 2022, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh có Công văn số 1777/VP-NC, qua đó thông báo ý kiến của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh, giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện Thông tư số 06/2022/TT-BNVngày 28/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2021/TT-BNV ngày 11/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư, cụ thể: 

  469 lượt xem
 • 09/08/2022

  Kế hoạch tổ chức tiêm vắc xin phòng COVID-19 đợt 54 trên địa bàn huyện Châu Thành

  Nhằm chủ động phòng, chống dịch bằng việc sử dụng vắc xin phòng COVID-19 cho các đối tượng nguy cơ và cho cộng đồng; phòng chống dịch chủ động cho đối tượng từ 05 tuổi trở lên trên địa bàn huyện bằng việc sử dụng vắc xin phòng COVID-19, góp phần tăng tỷ lệ bao phủ vắc xin để tạo miễn dịch cộng đồng; đảm bảo tối đa an toàn, hiệu quả khi sử dụng vắc xin phòng COVID-19, ngày 08 tháng 8 năm 2022, Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh COVID-19 huyện Châu Thành ban hành Kế hoạch số 169/KH-BCĐ về tổ chức tiêm vắc xin phòng COVID-19 đợt 54, cụ thể như sau:

  513 lượt xem
 • 03/08/2022

  Trà Vinh triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống bệnh Đậu mùa khỉ

  Ngày 03 tháng 8 năm 2022, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh có Công văn số 3311/UBND-KGVX về việc triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống bệnh Đậu mùa khỉ, qua đó có ý kiến chỉ đạo, giao Giám đốc Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, các Sở, ngành tỉnh có liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Đậu mùa khỉ trên địa bàn tỉnh theo Mục III Thông báo số 1002/TB-BYT về kết luận của PGS.TS Nguyễn Thị Liên Hương, Thứ trưởng Bộ Y tế tại cuộc họp về tình hình bệnh Đậu mùa khỉ và các biện pháp phòng, chống dịch với những nội dung cụ thể sau:

  577 lượt xem
 • 03/08/2022

  Trà Vinh tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Đậu mùa khỉ

  Thực hiện Công điện số 680/CĐ-TTg ngày 01/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác phòng, chống bệnh Đậu mùa khỉ, ngày 03 tháng 8 năm 2022, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh có Công văn số 3310/UBND-KGVX, qua đó có ý kiến như sau:

  482 lượt xem
 • 03/08/2022

  Trà Vinh chỉ đạo quyết liệt, đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng COVID-19

  Ngày 02 tháng 8 năm 2022, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh có Công văn số 3289/UBND-KGVX về việc quyết liệt, đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng COVID-19, qua đó có ý kiến chỉ đạo, giao Giám đốc Sở Y tế, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành tỉnh có liên quan tăng cường triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 theo yêu cầu tại Công văn số 4018/BYT-DP về việc tăng cường triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 và chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 3173/UBND-KGVX ngày 27/7/2022 về việc tăng cường công tác tiêm vắc xin phòng COVID-19 và Công văn số 3223/UBND-KGVX ngày 28/7/2022 về việc thực hiện Công văn số 4707/VPCP-KGVX ngày 27/7/2022 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, cụ thể như sau:

  521 lượt xem
 • 03/08/2022

  Trà Vinh triển khai thực hiện Đề án bảo vệ môi trường trong hoạt động thủy sản giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn tỉnh

  Ngày 02 tháng 8 năm 2022, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh có Công văn số 3302/UBND-NN về việc triển khai thực hiện Đề án bảo vệ môi trường trong hoạt động thủy sản giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn tỉnh, qua đó có ý kiến chỉ đạo như sau:

  725 lượt xem
 • 31/07/2022

  Kế hoạch tổ chức tiêm vắc xin phòng COVID-19 đợt 53 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

  Ngày 29 tháng 7 năm 2022, Sở Y tế tỉnh Trà Vinh có Kế hoạch số 68/KH-SYT về việc tổ chức tiêm vắc xin phòng COVID-19 đợt 53 trên địa bàn tỉnh với những nội dung cụ thể sau:

  648 lượt xem
 • 25/07/2022

  Kế hoạch tổ chức tiêm vắc xin phòng COVID-19 đợt 52 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

  Nhằm mục đích phòng, chống dịch chủ động bằng việc sử dụng vắc xin phòng COVID-19 cho các đối tượng nguy cơ và cho cộng đồng; Phòng chống dịch chủ động cho đối tượng từ 12 tuổi trở lên trên địa bàn tỉnh bằng việc sử dụng vắc xin phòng COVID-19, góp phần tăng tỷ lệ bao phủ vắc xin để tạo miễn dịch cộng đồng; Đảm bảo tối đa an toàn, hiệu quả khi sử dụng vắc xin phòng COVID-19; ngày 25 tháng 7 năm 2022, Sở Y tế tỉnh Trà Vinh ban hành Kế hoạch số 66/KH-SYT về tổ chức tiêm vắc xin phòng COVID-19 đợt 52 trên địa bàn tỉnh với những nội dung cụ thể như sau:

  421 lượt xem
 • 20/07/2022

  Kế hoạch triển khai thực hiện công tác khai thác, phát triển người tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2022 - 2025

  Căn cứ Công văn số: 1936/UBND-KGVX ngày 16/5/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc thực hiện Quyết định số 546/QĐ-TTg ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ. Ngày 18 tháng 7 năm 2022, Giám đốc Sở Y tế xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện công tác khai thác, phát triển người tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2022 - 2025, cụ thể như sau:

  454 lượt xem
 • 17/07/2022

  Trà Vinh triển khai thực hiện Thông tư số 09 của Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn thực hiện hỗ trợ máy tính bảng và dịch vụ viễn thông công ích để sử dụng máy tính bảng thuộc Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2025

  Ngày 14 tháng 7 năm 2022, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh có Công văn số 2990/UBND-CNXD, qua đó có ý kiến chỉ đạo, giao Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan có liên quan tổ chức triển khai thực hiện và tham mưu, đề xuất những nội dung thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh; đồng thời, phổ biến nội dung Thông tư số 09/2022/TT-BTTTT ngày 30/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn thực hiện hỗ trợ máy tính bảng và dịch vụ viễn thông công ích để sử dụng máy tính bảng thuộc Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2025 đến các tổ chức, cá nhân có liên quan trên địa bàn